SwePortaldagen i Sälen lyckad!

SwePortaldagen i Sälen - en lyckad dag! Stor uppslutning Med över 20 deltagare från många av Sveriges främsta skidanläggningar anordnade Swescan en användardag i Lindvallen för våra alpina Sweportal användare. Idrefjäll, Järvsö Alpin, Isaberg, Stöten i Sälen, Skistar Vemdalen, Romme Alpin deltog och bidrog med klokheter.Utbildning och feedbackVi ägnade halva dagen åt utbildning i portaltjänsten där vi gick igenom grundläggande administration samt verktygen i portalen. Samtidigt fick vi bra feedback på och önskemål på sådan som kan förbättras samt sådant som skapat stora värden redan nu i verksamheten. Som någon utryckte det har SwePortal helt revolutionerat sättet att jobba och snabbat upp samt minskat kostnader och fel i projekten. WorkshopAndra delen av dagen ägnade vi oss åt att utbyta erfarenheter anläggningar emellan och gjorde workshops om vad man vill lösa och hur man önskar sig framtida funktionalitet i SwePortal. Vi tittade bland annat på hur kombinerad information kan skapa värden och hur kartan kan hantera säkerhetsfrågor. Anders Wadell, tog delade med sig av lutningskartor för pistplanering, spännande verktyg för backprojektering.Det var en givande men också mentalt utmanande dag  som gav väldigt mycket för alla inblandade. Vi på Swescan är otroligt tacksamma att få tillfället att få träffa så många kunder samtidigt och få värdefull feedback som gör att vi kan…

Continue ReadingSwePortaldagen i Sälen lyckad!

Vi välkomnar Percy Bolmér till teamet!

Nyanställning Systemarkitekt/Tech Lead Percy Bolmér Percy kommer att vara ett stort lyft för SweportalGång på gång visar vi hur Sweportal skapar nytta och sparar stora pengar på deponier, täkter, i alpin verksamhet och i ett antal andra branscher.  Nu tar vi in ytterligare stöd för att höja nivån ett par  snäpp till. Percy har en suverän bakgrund med säkerhetsfrågor, systemarkitektur och programmering. Han har förmågan att förstå kundernas behov och förverkliga dessa genom att systematisera och skapa digitala lösningar. Percy är en mästare i att se möjligheter där andra ser problem. Några av hans styrkor är att ta projekt i mål och se till att skapa stor nytta för kunden oavsett vilken affär det gäller. Percy beskriver POC:en som en viktig del i processen.  - Jag gillar att göra en POC (Proof of Concept) tidigt. Visa på möjligheten och göra projektet mindre abstrakt för kunden. Att tydliggöra enkelheten och att testa konceptet för att tidigt se brister och förbättringar är viktigt och roligt, säger Percy med ett leende.   Cykel nedför Hallandsåsen och vasaloppet på vattenPercy gillar att hålla sig i form och cyklar en del. Då han bor nära Hallandsåsen blir den en naturlig del av träningen. Men nedför är läskigt. "- Man vågar knappt…

Continue ReadingVi välkomnar Percy Bolmér till teamet!
Read more about the article Utökat flygtillstånd godkänt!
Punktmoln

Utökat flygtillstånd godkänt!

Kortare handläggningstider tack vare utökat flygtillstånd över tätbefolkad bebyggelse Äntligen är vi igenom! För att kunna serva våra kunder med snabba handlingstider krävs ett utökat tillstånd som ger oss en form av självgranskningsrätt på uppdragen. Dvs. nu vi kan riskbedöma och godkänna uppdrag själva.  Utökat tillstånd ger kortare tillståndsförfarande Transportstyrelsen har efter minutiös granskning av Swescan kommit fram till att vi har ett så kallat GENERIC-tillstånd. Dvs ett tillägg till Operativt tillstånd enligt SORA vilket innebär att vi får godkänna våra egna uppdrag. På så sätt kan vi korta ledtiderna med 1-4 veckor på uppdrag som kräver att man flyger över människor. Detta är en stor förbättring då vi förutom vårt grundtillstånd slipper att behöva göra en ansökan för varje flygning inom tättbebyggt område.  - Vi har jobbat hårt för att få Transportstyrelsen förtroende och nu är vi ett av få företag i Sverige som har tillståndet, säger Johan Lindqvist, tillståndsansvarig på Swescan.  Detta öppnar dörren till att göra snabba och stora insatser över tätorter i hela landet. Något som få kommuner och mätbolagen har möjlighet att göra själva idag lagligt. Det oss ger också möjligheten att skanna fastigheter och byggnader i städer med kortare varsel.  Att vi i princip…

Continue ReadingUtökat flygtillstånd godkänt!

Krisberedskap gällande begravningsplatser

Krisberedskap - begravningsplaneringen är viktig! Pandemi och krig gör begravningsplanering högaktuellt. De senaste åren av pandemi, krig i Europa och stundande Nato-medlemskap har aktualiserat frågan om begravningsverksamhetens krisberedskap.Inför ett katastrofläge behöver församlingarna veta att det finns plats på begravningsplatserna, Svenska kyrkan råder att planera gravplatser för fem procent av Sveriges befolkning.Hur tas en sådan krisplan fram, vad behöver göras, vem behöver kontaktas? Swescan har god inblick i den plan som behöver göras och kan ta fram kartor och register.Kom igång enkelt med vårt stödExempelvis kan vi ta fram ett ortofoto över det område som får ses som ”katastrofkvarter”. Vi ritar sedan upp antal gravplatser som får plats, numrerar dem och gör detta till ett eget lager i er digitala karta. Har ni ingen digital karta, kan vi göra en papperskopia, samt ge er underlag i digital form om ni går över till digital karta i framtiden. Ni behöver bara förstår er del av den vanliga driften så hjälper vi er med resten. Här kan ni läsa mer om hur vi jobbar med Svenska Kyrkans begravningsverksamhet. Ring så kan vi förklara mer och går igenom hur just er situation ser ut.  Fastighet, Kulturfastighet johan.sten@swescan.se +46 (0)709 94 05 97 JOhan STEN 2023-11-28 Fredrik Hansson

Continue ReadingKrisberedskap gällande begravningsplatser

Vi välkomnar Lars Rosenqvist till teamet!

Nyanställning Affärsområde Entreprenad Lars Rosenqvist "Lasse" blir täktens och deponis långsiktiga partner Swescan har en faktiskt lösning för att koll på verksamheten oavsett om det gäller en täkt, deponi eller annan industriell verksamhet. Verksamhet som täcker stora ytor. Sweportal i kombination med Swescan gedigna mätkunskap tar verksamheter lång förbi att "bara mäta volymer".  Då vi snabbt växer inom området behövs förstärkning vilket vi får genom Lasses närvaro.  Lars har en bakgrund gällande kundrelationer sedan lång tid tillbaka och är en mästare i att se möjligheter där andra ser problem. Några av hans styrkor är att ta projekt i mål och se till att skapa stor nytta för kunden oavsett vilken affär det gäller. -"Tjänsten eller produkten måste skapa ekonomiskt värde och glädje till kunden, annars återkommer dom inte", sa Lars under intervjun. Detta går hand i hand med Swescan filosofi. Långsiktiga relationer där vi bygger värde för kunden både i affären men även gällande säkerhet. Lasse kan snart berätta mer om det men först ska han få följa med produktionen för att förstå verksamheten på djupet.  Silver rudder och Thåströms Ebba Grön En gång om året smiter Lasse iväg och seglar fyn runt i tävlingen Silver Rudder. -Där gör besättningen exakt som man säger,…

Continue ReadingVi välkomnar Lars Rosenqvist till teamet!

Hemavan Alpint formar framtidens skidparadis med avancerad teknik

Hemavan Alpint använder avancerad teknik för att forma framtidens skidparadis Senaste tekniken banar ny väg för Hemavan Hemavan, Norra Sverige – Hemavan Alpint, ett av norra Sveriges mest imponerande skidområden, har påbörjat ett banbrytande projekt för att forma framtiden för skidåkning. Med över 1700 hektar vacker terräng under luppen, har Hemavan Alpint ingått ett samarbete med Swescan för att använda den senaste tekniken inom laserscanning och fotogrammetri i kommande projekt.Det ambitiösa projektet kommer att utnyttja LIDAR-teknik och avancerad fotogrammetri för att skapa en detaljerad digital karta över skidområdet. Resultatet kommer inte bara att användas för att förbättra maskinstyrningen för pistmaskiner och driften av skidanläggningen, utan också som underlag för framtida utbyggnadsprojekt. Anläggningen har storslagna planer för att utveckla skidområdet med nya backar och liftar. Målet är att göra Hemavan till en ännu mer attraktiv destination för skidåkare.  Swescan är stolta över att vara en del av denna spännande satsning. Hemavan Alpint formar framtidens skidåkning.Två faser då hösten redan tagit ett grepp om fjället Projektet kommer att utföras i två faser. En temporär leverans planeras för säsongen 23/24, och under nästa sommar kommer Swescan att genomföra en fullständig laserskanning samt fotogrammetrisk skanning av hela området. Resultaten av arbetet kommer att skapa en ännu bättre upplevelse för alla som älskar…

Continue ReadingHemavan Alpint formar framtidens skidparadis med avancerad teknik

Järvsö Alpin satsar med hjälp av Swescan

Järvsö Alpin satsar med hjälp av Swescan En härlig satsning Järvsö Alpin gör en historiskt stor satsning på att bygga ut sin anläggning. Projektet handlar om en utbyggnad av den nuvarande anläggningen med tre nya nedfarter, som ligger i direkt anslutning till de övriga, tillsammans med en 6-stols expresslift. Allt på den norra sidan av berget. Den nya liften går från bergets fot och landar på en tredje topp efter cirka tre minuter, där de nya nedfarterna utgår ifrån.Investeringen är på cirka 100 miljoner kronor och gör det hela till den största investeringen i skidanläggningens 85-åriga historia. Viktig med korrekt underlag till planering och projektering Swescan levererar markdata där vi skannar med LIDAR. Denna data kan användas för såväl projektering och byggnation men kommer också komma till användning i den löpande driften av anläggning. Vi tackar för förnyat förtroende 😊 Affärsområde Samhälle henrik.smedberg@swescan.se +46 (0)70-22 555 22 Henrik Smedberg 2023-10-03 Henrik Smeddberg

Continue ReadingJärvsö Alpin satsar med hjälp av Swescan

Utökat tillstånd för drönare med laserskanner över bebyggelse

Utökat tillstånd för drönare med laserskanner över bebyggelse Swescan är en pionjär inom drönarteknik och laserskanning i Sverige. Vi har nu tillstånd som tillåter oss att använda större drönare (<250g) över tättbebyggda områden. Genom att nyligen utöka vår godkända drönarflotta med drönare med  LIDAR-utrustning för laserskanning kan vi skapa terrängmodeller och markmodeller på otillgänglig mark. Tekniken med laserskanning ger enastående precision och hög punkttäthet och gör det möjligt att noggrant kartlägga områden med tät vegetation och andra utmaningar. Resultatet är högkvalitativa markdata som utgör perfekta grundläggande för projekteringar och riskbedömningar där behovet av omfattande information om naturliga terrängen är avgörande. Det kan handla om projektering av skoglig mark eller i brant terräng.  Statens Geotekniska Institut-SGI har valt att samarbeta med Swescan för högupplösta laserskanningar av olika områden. Dessa skanningar är av avgörande betydelse för att bedöma och minimera risken för markrörelser och ras, vilket har en direkt inverkan på samhällets säkerhet.  Men vår inverkan sträcker sig även till fritidsbranschen. De flesta skidanläggningarna i såsom Skistar, Idre fjäll, Branäsgruppen med flera  i Sverige har valt att lita på Swescan för att samla in markdata inför kommande projekt.  Genom att använda våra drönare och laserskanningsteknik kan de erhålla en detaljerad förståelse av terrängen och planera och genomföra…

Continue ReadingUtökat tillstånd för drönare med laserskanner över bebyggelse

Malmö stad väljer drönartjänster från Swescan

Malmö stad upphandlar Swescan gällande drönartjänster Flerårigt avtal med Malmö stad Inte nog med att vi får dela en nominering till BA tech awards med Malmö. Nu lyckas vi även vinna deras förtroende när det gäller drönartjänster Vi är glada och stolta att få förtroendet att utföra drönartjänster för Malmö Stad. Swescan vann upphandlingen i konkurrens med ett flertal andra leverantörer och kommer att vara ensam leverantör de kommande två åren. Vi ser att intresset från många kommuner nu ökar att få hjälp med dessa tjänster och att de vill välja en leverantör som har alla tillstånd från Transportstyrelsen som krävs. Malmö är först ut med att teckna ett ramavtal om detta och fler kommer att följa. Följ oss på Facebook och LinkedIn för att hålla er ajour med vår framfart!   #kommun #GIS #drönare #UAV #ramavtal #ortofoto #digitaltvilling #stadsplanering 2023-10-02 Fredrik Hansson

Continue ReadingMalmö stad väljer drönartjänster från Swescan

Finalplats i BA Tech Awards 2023

Energikartan tar finalplats i BA tech Awards 2023 Malmö stad Miljöförvaltning och energikartan Malmö stad vill öka förståelsen för energianvändningen i fastigheter och möjligheterna kring energirenovering. Zerotude fick uppdraget att ta fram en lösning. Swescans fick sedan konsultuppgiften att koppla stadens 3D-karttjänser med boverkets Energideklarationer, skapa fungerande färgsättningar, presentation sökbarhet av adresser etc. Resultatet har nu uppmärksammats i samband med BA Tech Awards 2023 och vi vill, i och med detta, lyfta det fina initiativet från Malmö stad. Bra jobbat! BA tech Awards 2023 Från pressreleasen:"Vilken fastighetsaktör, PropTechbolag och offentlig verksamhet har den mest innovativa lösningen? Den 21 september vet vi svaret för då presenteras vinnarna på Business Arena Stockholm. Juryn har tittat på helheten i projektet och premierar nytänkande tjänster och innovation som kan bidra till att både göra fastighetsbranschen mer effektiv och attraktiv, men även ta sig an den stora utmaningen att minska klimatpåverkan från branschen." Läs mer här! https://www.businessarena.nu/finalister-klara-till-ba-tech-awards-2023/Vinnarna offentliggörs den 21 September. Vi håller tummarna! 2023-09-18 Fredrik Hansson

Continue ReadingFinalplats i BA Tech Awards 2023

End of content

No more pages to load