ALPINT - SKIDANLÄGGNINGAR

Drönabaserad skanning till alpina skidanläggningar.
Swescan erbjuder ett komplett utbud av tjänster för alpina anläggningar för att få full kontroll på all sin infrastruktur. Genom att ta ett helhetsgrepp om skidanläggningens sätt att jobba med geodata och information kan vi hjälpa till med att optimera verksamheten.
Vi ger er en perfekt plattform för utveckling, drift och underhåll av hela skidanläggningen. En plattform som är långsiktigt hållbar.

Drönare för flygmätning - Swescan

En film som beSkriver SWESCANS koncept för skidanläggningar

5/5

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER

"Hur f-n har vi kunnat klara oss utan detta tidigare. "
"Swescans mätningar och kartportal har revolutionerat vårt arbete. Det har blivit mycket enklare, effektivare och vi kan hålla högre kvalitet."

VI förstår era behov

Ni vill kunna styra pistmaskiner, planera grävjobb, planera nya stugområden, nya liftar eller pister. Kanske vill ni veta var alla kopplingar och ledningar till snökanonerna ligger eller snabbt ta fram en karta för att kunna beställa entreprenad på ett område. Självklart vill ni få koll på lutningar i tänkbara MTB spår eller gräva diken på rätt ställe. Och helt säkert vill ni markera ut underhållsbehov såsom snöröjningskartor eller rita upp en ny parkering. Med det sagt har ni helt enkelt massor av behov av att förstå, analysera och berätta för andra om hur ni vill jobba  

Swescan tillhandahåller en fungerande kopia av er verkligheten på anläggningen. Med hjälp av avancerad drönarteknik skannar Swescan hela skidorten, inklusive berget, och skapar en 3D-modell och ortofoto av området, vilket möjliggör exakta mätningar och detaljerad analys av terrängen och infrastrukturen. Därmed tar vi ett helhetsgrepp som gör att ni kan lägga energin och pengarna på rätt saker. Nedan har vi punktat några fördelar med Swescans koncept

 

Maskinstyrningen till pistmaskiner är en del av helhetsleveransen. Filerna kommer från inmätning och förädling av data på hela anläggningen
I kartmotorn SwePortal Maps och Points kan ni utläsa höjder och lutningar

nytta med våra lösningar

Planering och utveckling: 
Informationen och plattformen, SwePortal, vi tillhandahåller kan användas för att planera och utveckla nya områden på skidanläggningen, samt uppskatta kostnader för förändringar och underhåll. 

Effektivare drift och underhåll
Den digitala tvillingen ger värdefulla insikter om skidortens verksamhet, vilket möjliggör effektivare användning av resurser och bättre beslutsfattande. Genom att dela information via portalen slipper ni gula postitlappar i bilar och halvdåliga kartor som inte stämmer med verkligheten.  

Samarbete och kunskapsdelning, helhetsperspektiv
Swescans portaltjänst Sweportal, ger en plattform för skidortsarbetare att dela kunskap och samarbeta i projekt, vilket förbättrar kommunikationen och produktiviteten. På samma tema kan även portalen hantera IoT och annan presentation effektivt. Läs mer här om SwePortal som idag används av nästan alla stora svenska skidanläggningar. 

Data och analys blir till information, kunskap och smarta beslut
Sweportal innehåller en rad data- och analysverktyg, inklusive ortofoto, terrängmodeller, kartor och 3D modeller. Därmed är allt samlat på en plats för att kunna visa på samband.  

Swescans helhetskoncept i 3 steg

Steg 1: Skanning med drönare och dataframställning 
Skanning av området med luftburna farkoster (laser eller fotogrammetri). Framställning av ortofoto, terrängmodell och 3D modeller.  

Steg 2: Kartförädling och kartframställning:
Framtagning av maskinstyrning till pistmaskiner ingår i vårt helhetskoncept. Även förädling av gamla analoga kartor samt skapande av nya kartor av exempelvis byggnader, ytor, ledningsnät, p-platser, ladd-infrastruktur, leder, pister m.m. För detta har vi tagit fram har ett kartlagerpaket specialanpassat för alpin miljö och skidanläggningar

Steg 3: SwePortal Maps, portaltjänsten: 
En webbaserad portaltjänst som samlar all information på ett ställe vilket ger utrymme för planering och visioner, kartor, detaljplaner, ledningsnät, schaktplanering, IoTm. Allt som har en geografisk plats syns här.

Bonus! Beräkningsstöd till entreprenad eller kartor till tillstånd. 
Som mätbolag kan vi även hjälpa er göra massbalansberäkningar, avrinningsanalyser och annan avancerad beräkning. Vi kan agera tekniskt stöd vid framtagning av kartor till tillstånd. 

Ni kan ta det lika lugnt som renarna på Idres snölager. Prata med oss så samordnar vi allt och ser till att ni får tillräcklig utbildning för att kunna jobba smartare och inte hårdare.

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Kundrelation Alpint och Park
 henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-22 555 22

Henrik Smedberg

Vi förstår att det kan kännas övermäktigt att komma igång. Vi är enkla att prata med och hela konceptet är enkelt att komma igång med då vi gjort det med många anläggningar förut. Därmed förstår vi era behov och kan rådge baserat på erfarenhet.
Ring och prata med mig så hittar vi tillsammans ett bra sätt för er att få komma igång. Ni kommer att spara tid, pengar och energi då alla har tillgång till rätt information.