SWEPORTAL - MAPS


planering och totalt översikt DIREKT PÅ WEBBEN

Nu har vi släppt  Sweportal™ Sweportal™  är Swescans leveransverktyg. 2D och 3D-kartor presenteras snyggt och effektivt. Information till dig när du behöver den! Glöm tunga, lokalt installerade GIS-program. Swescan har världens smartaste tjänst för att du ska kunna spara tid, pengar och energi samtidigt som du får total kontroll över all din kartdata på ett ställe. Kostnaden är så låg att ca  87% av våra kunder väljer att använda tjänsten vid varje flygning. Det är här din mätdata blommar. Enkelt, kraftfullt och tillgängligt.  

*Vi adderar ständigt funktionalitet och testar, dock utan att det påverkar kunderna. Kontakta oss visar vi det nya gränssnittet och alla nya funktioner! 

INMÄTNINGEN SUMMERAD
I Swescans kartportal summeras och visas alla era inmätningar. Kartportalen är helt webbaserad och ingen installation eller inköp av program behövs. Ni får enkelt och smidigt tillgång till all er data genom inloggning via en webbsida från valfri dator, surfplatta eller liknande.

ÖVERSIKT OCH DETALJ
Ortofotot och höjdmodeller, fastighetskarta och gränser, upplagsytor, trafiklager, vatten- och elkartor visar en tydlig översikt över hela området.  Ett perfekt underlag till produktionsmöten och produktionsplanering. Planering och total översikt direkt på webben.

SPARA TID OCH KOSTNADER 
Vi samlar all data på en plats vilket gör att ni kan kombinera planeringsunderlag med det nuläge ni har. Har ni passerat någon gräns? Hur mycket till kan ni schakta? Var ska ni placera högar, krossar, byggnader, tankställen m.m. för att minimera körsträckor? Mät och jämför direkt i datorn, spar tid och pengar.

DELA INTERNT – BYT KUNSKAP
Alla som har tillgång till inloggningen kan se de förslag ni lägger eller det ni valt att rita in. Diskutera läget med kollegor på annan ort enkelt.

MÄT, RITA, SKRIV UT OCH SKICKA
Rita in era förslag i egna lager. Skriv ut precis det du vill till PDF eller skrivare och skapa själv kartor och underlag för nya tillstånd. Givetvis är allt skalenligt och utskrifterna följer kartstandarder med er logotyp.

HISTORIK GER ER RÄTT
Jämför inmätningar. Arrenderar ni området kan ni  visa markägaren status. Mät höjd och avstånd på olika punkter i punkter och visa att ni följer avtal genom tydlig visuell och problemfri kommunikation.

TRYGGHET
All viktig mätdata säkrad hos oss från att kunna raderas av misstag. Det går inte att göra fel och förstöra något. 

PRIS OCH FÖRFRÅGAN
“Ni är för billiga!”  Vi vet men vi vill att alla ska lära sig använda sin data och kunskap smart. Vi tror att en glad kund återkommer. Därför har vi en löjligt låg prisbild från 0kr/månad beroende på hur ditt projekt ser ut. I portalen lägger vi sedan alla dina flygningar vilket gör att du bara betalar priset per site. För priser och funktioner, se nedan.  

SWEPORTAL - MESH


HELA SITEN I 3D - INGÅR I MAPS GRATIS!

Självklart ska du kunna titta på din site i 3D. Mäta huvudmått och använda modellen vid möten och diskussioner kring stora förändringar och gestaltning.   

TOTAL ÖVERSIKT
När ni diskuterar vart ni ska lägga saker på hög, utbyggnader, projektering, p-platser etc. SWEPORTAL MESH ingår alltid när man har MAPS. Inloggning sker via säkert via MAPS.  Planering och total översikt direkt på webben.

MÄT AVSTÅND OCH VINKLAR
Alla Swescans program är webbaserade vilket gör at ni snabbt kan plocka mått och vinklar oavsett om ni sitter på tåget eller cafét. 

GRATIS
Japp, programmet ingår vid alla flygningar där ni använder SWEPORTAL MAPS 

SWEPORTAL - POINTS


KANSKE VÄRLDENS SMIDIGASTE PUNKTMOLNSVIEWER?

Miljarder punkter över en skidort eller bara några miljoner i en byggnad? Vår punktmolnsviewer över nätet funkar på i princip alla plattformar och har en massa bra mätverktyg. Vi vet faktiskt ingen snabbare och smidigare viewer. 

BYGGNADER, TÄKTER ELLER SKIDBACKAR I GENOMSKÄRNING
Points är fantastiskt när det gäller att förstå sin byggnad, skidbacke eller bergtäkt. Skär igenom din skanning på det sätt som ger dig bra information om exempelvis tjockleken på ett bjälklag eller skidbackens lutning. 

FLERA SKANNINGAR I SAMMA VIEWER
Para ihop flera skanningar eller 3D underlag från CAD och titta på förändring eller behov vid exempelvis sluttäckning. 

FILTRERA BORT SKOG ELLER ANNAT SOM SKYMMER
Vid en laserskanning görs ofta en klassificering av olika objekt. Filtrera bort skog och buskar och behåll markmodellen. SGI använder denna viewer för att titta på Rasvinklar och risker. 

MÄT!
All data kan mätas. och att plocka rumshöjder på en industri blir exempelvis busenkelt. 

5/5

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER

"Vi har stor nytta av Swescans flygdata över återvinnings- och avfallsanläggningar i vårt miljö- och projektarbete, bl a har det förenklat den nödvändiga kontrollen av volymer och nivåförändringar. I Swescans kartportal finns dessutom alla flygdata lättillgängliga vilket gjort den till ett bra verktyg för projektplanering och internkommunikationen. "
"Swescans mätningar och kartportal har revolutionerat vårt arbete.Det har blivit mycket enklare, effektivare och vi kan hålla högre kvalitet."
Bild Henrik Smedberg närbild 3

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. Vi gör såväl enstaka flygningar som regelbundna flygningar med återkommande inventeringar. Snabba leveranser utlovas. . Ortofotot samt höjdmodell kvalitetsgranskas mot kontrollpunkter samt mot tidigare mätningar. Då modellen kommer att användas senare är det viktigt att modellen är perfekt georefererad och mätmässigt korrekt över hela ytan.  

Vid eventuella frågor eller problem kommer du alltid lätt i kontakt med oss och kan lägga in ett ärende via vårt snabba supportsystem.

Vi ger dig informationen och verktygen

Du jobbar smartare