Industri

En industrifastighet är ofta extremt komplex och många aktörer behöver information om fastigheten. Det kan handla om yttre skötsel, markarbeten, fasadrenovering, energistudier och annat kopplat till den yttre geometrin. Det kan också handla om planering av aktiviteter på området.  

Vår 3D skanning av hela fastigheten med drönare och laser ger er mängder med grundinformation för att komma igång. Vi har även verktygen för att ni ska kunna jobba effektivt med total översikt. 

Drönare för flygmätning - Swescan

Utomhusskanning - beslutsunderlag

Vi skannar hela fastigheten och skapar en digial kopia. Kordinatsatt och kopplingsbar med den inre kopian.  

 • Mätbar översikt
 • Inventering varulager/högar
 • Avrinning, planläggning vatten
 • Ledningskarta vs markyta, planera och gräv rätt!
 • Underlag och karta till entreprenad
 • Planering utbyggnad/ombyggnad
 • Säkerhetsplaner/räddningstjänst
 • Brand, explosionsrisk, avstånd
 • Underlag till bulleranalyser
 • Planera säkerhet, stängsel, zonindelning
 • Utbildningsunderlag nyanställning
 • Trafikplanering (gula fordon). App
 • Skyltunderlag
 • Kartunderlag till utskrift
 • Underlag till APD-planer
I Sweportal samlar ni hela området, allt ritningsunderlag, APD-planer etc och delar det till rätt personer. Givetvis har Sweportal rättighetsstyrd inloggning så att bara behöriga personer kan se sin data. 

 

Ortofoto från skanningen kombineras med exempelvis ledningskartor
En 3D-modell på hela fastigheten ger er möjlighet att mäta såväll uta som inne. Allt sker i samma koordinatsystem.
3D karta beskriver fastigheten i stora drag
Mätbara panoramabilder i hela fastigheten. Planera in maskiner, säkerhetsåtgärder, mät säkerhetsavstånd mm.

Inomhusskanning - hela byggnaden i 3D

Vi skannar byggnaderna ut och invändigt och på så sätt får ni total kontroll på hela byggnaderna och maskiner. ett perfekt underlag för arbetet på siten.

 • Mätbar översikt
 • 360 bilder på hela byggnaden. Mät direkt i bilderna
 • Underlag ombyggnation
 • Planering av maskiner, flytt maskiner, traverser m.m
 • Projektering ventilation, vvs rördragning
 • Konstruktionsunderlag
 • Säkerhetsplaner – Säkerhetsplaner
 • Analys brand, säkerhet (försäkringsunderlag)
 • Underlag sprinklerplacering, belysningsplanering mm
 • Energiåtgång, analys och åtgärdsunderlag
 • Interna transporter, planering, säkerhet
 • Utbildningsunderlag (översikt, säkerhet)
 • Skyltunderlag
 • Underlag till APD-planer

BEGREPPEN FASTIGHET, GIS och BIM

Kanske har ni hört begreppet DIGITAL TVILLING. En digital kopia av verkligheten där man kan mäta, simulera och planera sitt arbete. Det är precis en sådan vi skapar. Vi reder först ut några begrepp. 

FASTIGHET: Allt som finns inom fastighetsgränsen. Exempelvis byggnader, staket, gröna ytor, träd, fordonsvägar, gångytor, pooler m.m. En fastighet kan vara villamark, en bergtäkt, kyrkogård, skogsmark eller ett lantbruk. 

GIS: Geografiskt informationssystem. Ofta tänker man på en position utomhus kopplat till data i någon form. Närmaste jämförelse är kartorna i Google maps som är kopplade till företagsinformation, adresser, fastigheter, vägnamn m.m. I vårt fall kan det lika gärna vara vara en punkt i kartan för ett träd med information om trädets höjd, kronans storlek, trädslag, planteringsår m.m. Samma princip fungerar på alla objekt på en fastighet

BIM: Building Information Model. En 2D och 3D representation av en byggnad som kan användas för att beskriva den hierarkiskt både geometriskt men även med tillkopplade egenskaper, funktioner, kostnader m.m. Från skruv till takpapp.

Vårt sätt att skanna en fastighet ger er möjlighet översätta både utemiljö och innemiljö till en digital kopia av verkligen. En digital tvilling. I den kan ni sedan ta fram den information ni behöver när ni behöver den med verktyg från oss eller andra leverantörer.  Modellen kan sedan användas i GIS/BIM miljö.

3D karta beskriver fastigheten i stora drag
BIM på hela byggnaden. Med eller utan maskiner, rör etc.

NYTTAN AV EN digital TVILLING

En industrifastighet är ofta en extremt komplex miljö och många aktörer behöver information om fastigheten. Det kan handla om yttre skötsel, markarbeten, fasadrenovering, energistudier och annat kopplat till den yttre geometrin. Det kan också handla om planering av aktiviteter på området  gällande fordonstransporter, lageruppställningsplatser eller byggprojektering. 

Inomhus hittar vi liknande problematik när man ska planera inre trafik, placering av maskiner, ombyggnationer, montage eller bara få en uppdaterad planritning till försäkringsbolag och säkerhetsplanering. 

Vår 3D skanning av hela fastigheten med drönare och laser ger er mängder med grundinformation för att komma igång och nå hela vägen. Vi har även verktygen för att ni ska kunna jobba effektivt med total översikt. Mycket av arbetet kan ske med några klick med musen och spara värdefull tid.  Som grädde på moset får ni tillgång till en unik helhet som skapar strategiska värden. 

Kontakta oss för mer information 

DRÖNARE OCH LASERskanner I KOMBINATION

Swescan använder den senaste tekniken för att skapa en så bra digital tvilling som möjligt till rätt kostnad. Ibland innebär det att vi både flyger hela fastigheten och laserskannar delar eller hela insidan beroende på behov. Ju mer data ni får tillgång till desto smartare, långsiktiga beslut kan ni ta. Vid behov skapar vi planlösningar och annat rekonstruktion (reverse enginering) av er byggnad. 

inspektionsfoto, volymberäkningar, 360 tour och andra tjänster

 • Volymberäkning av utomhuslager.
 • Projekteringsunderlag.
 • Orienteringskarta för skyltar, print och hemsida.
 • Inspektion av objekt inför renovering/underhåll.
 • 360 graders panoramatour för webbvisning.
 • Kartportal tillgänglig online för att samla fastighetsdata.
 • Kartförädling av träd, ledningar och övriga objekt.
 • Inspektionsfoto.
 Kontakta oss för mer information
Johan Svensson, avancerade tjänster

Kundansvarig Industri
 johan.sten@swescan.se
 +46 (0)709-940597

Johan Sten

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

 1. Rådgivning baserat på er situation. Påbörjas enklast via telefon och följs vid behov upp av personligt möte.
 2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får det mest välfungerande systemet för er verksamhet.
 3. Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterat fram.
 4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning.
 5. Flygning, scanning av Swescan på plats. 
 6. Leverans till kartportalen, 3D punktmolnsviewer eller om ni har egna system.
 7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring oss så hjälper vi er hela vägen. 

Johan Sten