Laserskanning samt BIM - FASTIGHET

Driftnetto och värdeökning.  Kanske de två viktigaste nyckeltalen i en fastighet.  Trivsel och komfort får man på köpet om man sköter fastigheten rättMan kan dock bara planera och åtgärda det man vet och förstår och kunskap om sin fastighet är nyckeln till att lyckas. Vi hjälper er med den biten och skapar en digital tvilling av er fastighet, ute som inne. 

Vår 3D skanning av hela fastigheten med drönare och laser ger er mängder med grundinformation för att komma igång. Vi har även verktygen för att ni ska kunna jobba effektivt med total översikt. Mycket av arbetet kan ske med några klick med musen och sparar värdefull tid.  Som grädde på moset får ni tillgång till en unik helhet som skapar strategiska värden och vårt samarbete med AddBrain borgar för att vi tänker helhet.  

Drönare för flygmätning - Swescan

FilmEN som visar swescans fastighetskoncept

"Leveransen är i världsklass, som alltid! Med ert koncept har vi även skapat ett riktigt bra underlag till arkitekter och projektörer som sparar massor med tid i projekten."
Henrik Danred
Svalövs Samhällsfastigheter AB

BEGREPPEN FASTIGHET, GIS och BIM

Kanske har ni hört begreppet DIGITAL TVILLING. En digital kopia av verkligheten där man kan mäta, simulera och planera sitt arbete. Det är precis en sådan vi skapar. Vi reder först ut några begrepp. 

FASTIGHET: Allt som finns inom fastighetsgränsen. Exempelvis byggnader, staket, gröna ytor, träd, fordonsvägar, gångytor, pooler m.m. En fastighet kan vara villamark, en bergtäkt, kyrkogård, skogsmark eller ett lantbruk. 

GIS: Geografiskt informationssystem. Ofta tänker man på en position utomhus kopplat till data i någon form. Närmaste jämförelse är kartorna i Google maps som är kopplade till företagsinformation, adresser, fastigheter, vägnamn mm. I vårt fall kan det lika gärna vara vara en punkt i kartan för ett träd med information om trädets höjd, kronans storlek, trädslag, planteringsår m.m. Samma princip fungerar på alla objekt på en fastighet.

BIM: Building Information Model. En 2D och 3D representation av en byggnad som kan användas för att beskriva den hierarkiskt både geometriskt och med tillkopplade egenskaper, funktioner, kostnader mm. Från skruv till takpapp.

Vårt sätt att skanna en fastighet ger er möjlighet att översätta både utemiljö och innemiljö till en digital kopia av verkligen. En digital tvilling. I den kan ni sedan ta fram den information ni behöver när ni behöver den med verktyg från oss eller andra leverantörer.  

2D kartan innehåller både ortofotot, höjddata och kartdata.
3D visualiseringen är fullt mätbar och visar många av de mått du behöver i allt från energiplanläggning till förvaltning.

DRÖNARE OCH LASERskanner I KOMBINATION

Swescan använder den senaste tekniken för att skapa en så bra digital tvilling som möjligt till rätt kostnad. Ibland innebär det att vi både flyger hela fastigheten och laserskannar delar eller hela insidan inklusive teknikrum. Ju mer data ni får tillgång till desto smartare, långsiktiga beslut kan ni ta. Vid behov skapar vi planlösningar och annan rekonstruktion (reverse enginering) av er byggnaden. 

SOFIERO SLOTT - ETT BRA EXMPEL

På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg stad, genom Treano Bygg AB, fick Swescan den ärofyllda uppgiften att dokumentera Sofiero slott i form av en laserskanning, 360 bilder samt uppritning till en 3D-modell.  Då arkitekten även behövde byggnadens kontext skannades yttre miljöer.  Skanningen utfördes snabbt och smidigt mitt under under utställningen av Gert Wingårdh liv som arkitekt.  
Arkitekt, antikvariat, projektör och entreprenörerna har nu ett och samma korrekta underlag att utgå från i sitt fortsatta arbete. Se gärna filmen och titta på bilderna nedan från arbetet.

360 tour, informationsskyltar och andra tjänster

 • Höjddata till projektering.
 • Orienteringskarta för skyltar, print och hemsida.
 • Inspektion av objekt inför renovering/underhåll.
 • 360 graders panoramatour för webbvisning.
 • Kartportal tillgänglig online för att samla fastighetsdata.
 • Kartförädling av träd, ledningar och övriga objekt.
 • Skanning av byggnader.
 Vi berättar mer om dessa vid ett möte. 
Johan Svensson, avancerade tjänster

Kundansvarig Fastighet
 johan.sten@swescan.se
 +46 (0) 709-940597

Johan Sten

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

 1. Rådgivning baserat på er situation. Påbörjas enklast via telefon och följs vid behov upp av personligt möte.
 2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får det mest välfungerande systemet för er verksamhet.
 3. Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som vi diskuterat fram.
 4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning.
 5. Flygning, scanning av Swescan på plats. 
 6. Leverans till Sweportal maps, Pionts och Mesh, Ert Cadsystem, revit, Navis Works, IVION eller andra system
 7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring oss så hjälper vi er hela vägen. 

Johan Sten