BASKARTA OCH PRIMÄRKARTA

DIGITAL KARTA TILL KOMMUNER

FÄRDIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅ OCH STORA KOMMUNER

PRIMÄRKARTA BAS - GRUNDEN TILL EN DIGITAL PRIMÄRKARTA

BYGGNADER I 3D: LOD2.3

VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR

GÅNG/CYKELBANOR

BYGGNADER I LOD 2.3 
Byggnader stereokarteras LOD 2.3 och får attribut.  Altaner, skärmtak, takkupor etc. karteras in i 3D. Takfot och husliv karteras i 2D. Resultatet blir en mycket effektiv och attributsatt 2D- och 3D-karta av alla byggnader. 

VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR
Vägar karteras med kantlinjer längs vägbanans yttre utbredning.  Infart till fastighet karteras. Linjer attributsätts med beläggning och om det finns trottoarkant. Vägmitt karteras, antingen utifrån synliga målade väglinjer eller från mitten av vägkantlinjerna.  

GÅNG/CYKELBANOR
Gång- och cykelbanor karteras likt bilvägarna med kantlinjer längs banornas yttre utbredning.

En komplett KARTlösning
för tätorteR

Har er kommun med många mindre tätorter och saknar ett komplett kartunderlag med digital primärkarta / baskarta?. Vi hjälper er strukturera era behov, utbildar er (vid behov), bidrar med tydliga specifikationer som gör en upphandling enkel, utför flygning, kartering och ser till att leveransen fungerar i ert system.  I leveransen får ni ett komplett kartpaket bestående av bland annat digitala primärkartor / digitala baskartor i olika format.

En helhet med flygmätning,
primärkarta och 3D-visualisering

Vi levererar en färdig helhet till ert GIS oavsett vilka kartprogram ni jobbar i. Leverans av datan anpassas till er digitala verklighet. Kanske använder ni ESRI (Geosecma/Arcmap), Bentley (Citplanner),  QGIS, Topocad eller andra lösningar. Inga problem. Allt material konverteras till filformat så att det passar er. Viktigast för oss är att ni använder den fina data ni fått så att ni känner att ni kan arbeta långsiktigt med materialet. På så sätt bygger vi ett långsiktigt samarbete där det blir enkelt med komplettering och ajourhållning av kartmaterial och flygdata.

Vill ni senare komplettera med mer detaljer i kartan kan dessa läggas till när behov eller budget finns.

Med andra ord: 

Beställ, luta er tillbaka och ta emot ett underbart paket till ert GIS!

Scrolla vidare nedåt för att läsa om de olika lösningsförslag vi tillhandahåller. 

TILLVAL TILL KARTAN - ERT BEHOV STYR

KOMPLETTERA DIN KARTA MED TILLVAL

Digitala kartor kan vara hur detaljrika som helst. Behovet styr.
Vi har en komplett lista på alla karttillval ni kan göra. I vårt dokument  “Specifikation tillval” kan ni se exakt hur vi karterar objekten med attribut. 

 • Vägdetaljer
 • Avgränsningar
 • El/VA
 • Detaljkonstruktioner
 • Vattendetaljer

Behöver ni Solenergikartor?

Swescans solkartor baseras på höjddata insamlad antingen med UAV eller annan lämplig teknik. Vi skapar solkartor som beskriver solinstrålning på taken baserat på lutning, yta, vinkel och skymmande objekt. Användaren av solkartan får en uppfattning om takyta och beräknad solelproduktion. Den ger dig en vägledning om vilka tak som lämpar sig bäst för installation av solceller. 

3D-visualisering och 3D-print

Stenungssunds kommun önskade 3D-data för att kunna göra en stor print av centrala delarna samt hamnområdet. I november flög vi området och levererade inte bara 3D-data till print utan även äkta ortofoto med 4 cm/pix samt höjder på hela stadsdelen.
3D-modellen förenklades senare av Martin Heed #Koproco och printades. Resultat är en härlig bordsmodell med utbytbara sektioner.

360 tour, informationsskyltar och andra tjänster

 • Projektering, planering
 • Massbalans och volymberäkningar
 • Orienteringskarta för skyltar, print och hemsida.
 • Inspektion av objekt inför renovering/underhåll.
 • 360 graders panoramatour för webbvisning.
 • Webb-baserad kartportal till deponier och andra som inte jobbar i kommunens GIS
 • Kartförädling av träd, ledningar och övriga objekt.
 • Skanning av byggnader.
 Vi berättar mer om dessa vid ett möte. 
Johan Svensson utför avancerade tjänster såsom drönarbaserat inmätning, 360 tourer och laserscanning

Kundansvarig Samhälle
henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-225 55 22

HENRIK SMEDBERG

Enkelt, tryggt och
tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

 1. Rådgivning baserat på er situation. Påbörjas enklast via telefon och följs vid behov upp av personligt möte.
 2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får mest nytta för pengarna. Har ni hört talas om zonindelning?
 3. Anbud/Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterats fram.
 4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning.
 5. Flygning och kartering. 
 6. Leverans till ert system.
 7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring oss så hjälper vi er hela vägen. 

Henrik Smedberg  & Fredrik Höij

Produktionsledare GIS
fredrik.hoij@swescan.se
 +46 (0)70- 850 24 98

fredrik höij

Referenser / kunder

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER