Inventering och volymberäkning bergtäkt MED DRÖNARE

Volymberäkning och inventering av bergtäkten är bara en liten del av vår service. Vi levererar en helhet med volymberäkning, höjdkurvor, råvaruuttag, kartmaterial till tillstånd och miljöansökningar, projekteringsunderlag och allt annat du kan utläsa från luft och mark. Med hjälp av vår kartportalstjänst så får ni total översikt utan avancerade och dyra programvaror. Planera och skriv ut kartor, APD-planer och annat viktigt på ett enkelt sätt. 
Drönare för volymberäkning och inventering bergtäkt – helt enkelt!

Inventering av bergtäkt

Volymberäkning av högar är bara en liten del av vår service. Vi levererar en helhet med volymberäkning, höjdkurvor, råvaruuttag, kartmaterial till tillstånd och miljöansökningar, projekteringsunderlag och allt annat du kan utläsa från luft och mark. Du behöver inte heller avancerade programvaror för att nyttja våra tjänster fullt ut.

Drönare för flygmätning - Swescan

Helhetslösning för INVENTERING AV bergtäkter

Drönare för volymberäkning och inventering bergtäkt är en mer exakt mätning med betydligt fler mätpunkter och högre upplösning än en traditionell mätning. Detta till en lägre kostnad, kortare leveranstid och avsevärt högre personsäkerhet. 

Ett ortofoto och tillhörande punktmoln ger basen för volym och höjdberäkningar och ortofotot som är exakt georefererat med hjälp av både den senaste RTK tekniken och markstöd ger en förstklassig kvalitet på data.

Med hjälp av drönare ges det möjlighet att också mäta områden där det varit svårt att mäta tidigare. Swescan garanterar kvalitén på sin inmätning och via vår portaltjänst är den lättillgänglig via en webbläsare. Portaltjänsten ger förutom tillgång till ortofoto, höjdkurvor, volymer också möjligheten att i Pro-versionen kunna editera och lägga till information. 

Det ges möjlighet att enkelt kunna importera existerande kartor för exempelvis
gränser eller ledningskartor.

Drönare för volymberäkning och inventering bergtäkt

Drönarbaserad inmätning och volymberäkning av bergtäkten ger en helhet med:

 • Lägre kostnad
 • Mycket mer information
 • Mer exakta volymer
 • Högre personsäkerhet 
 • Kortare leveranstid av mätdata
 • Smarta sätt att kombinera information

Drönare för volymberäkning och inventering bergtäkt

Swescan erbjuder ett flertal mättjänster med hjälp av drönare, laserscanning eller den teknik som passar bäst just i ert fall. Vi är alltid uppdaterade med modern drönarteknik som är testad. Allt för att ni ska få en professionellt utförd tjänst med hög kvalitet på mätdatan. Leveransen från inventering och volymberäkning bergtäkt är exempelvis:

 • Ortofoto
 • Områdesgränser, brytgränser, upplagsytor som visar en tydlig översikt över hela området.
 • Höjdmodeller där det är lätt att både se höjdkurvor eller kunna ta ut en höjd på önskad punkt.
 • Volymberäkningar i olika former. Vi inventerar existerande volymer men det är också enkelt att beräkna återstående volym för en deponi.
 • 3D-modell över hela området baserat på ett högupplöst punktmoln.
 

Visualisering

Vi är en helhetsleverantör och vi ser det visuella som viktigt. Vid planering, i kommunikation med grannar eller vid sluttäckning skapar vi en snygg plan över hur området kommer att se ut när brytning eller deponering upphört. 
Låt oss visualisera era tankar kring bergtäkten eller deponin.  

Det har aldrig varit enklare att få total överblick över bergtäkten

spar tid, pengar och energi genom smartare planering AV BERGTÄKTEN

Din data får ni tillgänglig direkt via vår webbaserade kartportal som är mycket enkel att använda. Det innebär att varje användare lätt kan få tillgång till alla mätdata utan att exempelvis behöva vara beroende av ett GIS program eller en kart- och mätavdelning. 

Datan och underlagen är perfekta underlag till produktionsplaneringen och dess möten. Att exempelvis kolla en höjd eller en yta är enkelt gjort i kartportalen istället för att springa ut och göra en fysisk mätning.. 

Vår 3D modell är också mycket lätt att hantera och underlättar planeringen av arbetet med deponin och är ett uppskattat verktyg på produktionsmöten. Det är också lätt att skriva ut kartor som är måttsatta för exempelvis tillståndsansökningar eller för uppdrag till entreprenörer. Sammantaget går det att eliminera många timmar ute i fält för datainhämtning som istället kan göras av var och en med tillgång till en dator. Vidare så kan arbete planeras bättre och många arbetstimmar sparas.

 
 • Minska dina kostnader med bättre planering av arbetet i deponin och minska förbrukning av diesel och tid.  Genomför mätningar ”vid skrivbordet” istället för i fält och spar tid.
 • Minska personliga risker.
 • Alla som har en dator/mobil med webbläsare kan få tillgång till kartportalen och spara tid.
 • Data kan lätt exporteras till externa program i exempelvis lastare.
 • Snabbare, tydligare och enklare kommunikation med externa aktörer som utför arbeten på området då det är enkelt att tydliggöra vad man vill ha gjort på kartan genom editerings och utskriftsfunktioner.
 • Inga dyra licenskostnader för GIS-programvaror.
Portaltjänst för bergtäkter, inventering och volymberäkning.
Bild Fredrik Hansson närbild 3

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. Vi gör såväl enstaka flygningar som regelbundna flygningar med återkommande inventeringar. Vi levererar data senast 5 dagar efter genomförd flygning och ger garanti på kvaliteten på datan. Ortofotot samt höjdmodell kvalitetsgranskas mot kontrollpunkter samt mot tidigare mätningar. Då modellen kommer att användas senare är det viktigt att modellen är perfekt georefererad och mätmässigt korrekt över hela ytan. Inventering och volymberäkning bergtäkt ska vara kostnadseffektivt och enkelt.   

Vid eventuella frågor eller problem kommer du alltid lätt i kontakt med oss och kan lägga in ett ärende via vårt snabba supportsystem.

Play Video

Vi gör hela jobbet!

Många försöker själva hitta lösningar på att mäta in sin täkt. Det brukar resultera i dyra investeringar som snabbt blir gamla och att man mäter fel vilket i sin tur skapar stora kostnader. Vi gör ert liv enklare och ger er underlag till en optimal drift av bergtäkten. 

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Vi använder portatjänsten till 90% av all hantering av data i täkten. Det är enkelt, visuellt och ger en överblick som är är svårt att få annars. Det har även ökat säkerheten då vi slipper många mätningar i fält.

Sten Stensson, produktionchef södertörn, Skanska

Det enda jag ångrar är att vi inte anlitat Swescan tidigare. En helt ny värld har öppnat sig och vi sparar stora summor på drivmedel varje år. En självklar investering

Tina Törner, driftledare NCC