FJÄRRANALYS SAmhälle

DRÖNARBASERAd FLYGFOTOGRAFERING

FÄRDIGA LÖSNINGAR FÖR TÄTORTER OCH SAMHÄLLEN

FLYGFOTOGRAFERING MED DRÖNARE

Vi tar flygbilder med upplösning från på ca 3-4 cm (GDS) till samhällen. Vi anskaffar eller har redan alla tillstånd som behövs. Upplösning och processteknik anpassas alltid efter ert behov. Slutprodukten är antingen obearbetad bild, georefererade bilder eller färdiga mosaiker såsom ortofoto och äkta ortofoto. 

ORTOFOTO OCH ÄKTA ORTOFOTO

Ortofoton skapas genom bildbehandling, men till skillnad från flygbilderna kännetecknas de av ortogonal projektion och en enhetlig skala för hela ytan. Den har kartometriska attribut som är typiska för en karta och kan tas fram i färg (R,G,B) eller falska färgkompositer med near infrared (CIR). Förutom tolkningsegenskaper tillåter ett ortofoto även exakta mätningar av alla fångade objekt.

YTMODELL OCH TERRÄNGMODELL

Terrängmodeller är baserade på punktmoln som erhållits från den drönarbaserade flygfotograferingen. En digital terrängmodell (DTM) är en sann representation av terrängen och kan dels tas fram från den fotogrammetriska modellen området saknar vegetation.  En terrängmodell tas fram interpolerat från ytmodellen och med avancerade algoritmer.  Vid tät vegetation kompletteras modellen med NH.  På hårdgjorda ytor blir fotogrammetri lika bra eller bättre än en laserskanning men till en bråkdel av kostnaden.  Annars används laserskanning som ett alternativ. 

Höjdmodeller är även ett utmärkt redskap vid översvämningsanalyser och avrinningsmodeller.

Utifrån terrängmodellen kan även höjdkurvor tas fram. 

STADSMODELL I 3D

Vi påstår att vi är det företag som producerar den bästa 3D-stadsmodellen baserad på drönarflygning över stora områden. Modellen kan ni givetvis importera till exempelvis ESRI City engine, Bentley Cityplanner eller Smart-Visualizer. Modellen levereras i det format ni önskar.

3D modeller över en stad är inte bara måttriktigt korrekt utan utgör även ett faktiskt beslutsunderlag i planeringsprocesser och underlag till solstudier mm. 

STEREOBILDER MED ORIENTERINGSDATA

Om ni önskar stereokartera själva kan vi leverera stereobilder. Stereobilderna har mycket hög upplösning, 3,5 cm/pix, och är därför behagliga att stereokartera från. Vi kan leverera stereopar till de flesta system och saknar ni utrustning så kan vi stereokartera åt er. 

PRIMÄRKARTA OCH AJOURHÅLLNING AV KARTOR

Swescan levererar komplett kartpaket med digitala primärkartor/baskartor i 2D och 3D och stadsmodell i 3D.  Beräkningar, solenergikartor, trädplaner etc.

Kundansvarig samhälle
henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-225 55 22

HENRIK SMEDBERG

Enkelt, tryggt och
tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

  1. Rådgivning baserat på er situation. Påbörjas enklast via telefon och följs vid behov upp av personligt möte.
  2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får mest nytta för pengarna. Har ni hört talas om zonindelning?
  3. Anbud/Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterats fram.
  4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning.
  5. Flygning och kartering. 
  6. Leverans till ert system.
  7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring oss så hjälper vi er hela vägen. 

Henrik Smedberg  & Fredrik Höij

Produktionsledare GIS
fredrik.hoij@swescan.se
 +46 (0)70- 850 24 98

fredrik höij

Referenser / kunder

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER