Samhälle

Flygmätning och DIGITAL primärkarta
till kommuner

Vi har, med stöd av våra drönare samt flygplan, specialiserat oss på stereokartera digitala primärkartor över tätorter.  Resultatet blir ett komplett kartpaket med digitala primärkartor / baskator i 2D och 3D, äkta ortofoto, höjddata och stadsmodell i 3D.  
Planering, bevarande eller förvaltning? Oavsett om du arbetar med kart och mät, stadsplanering, mark eller park, naturvård, väg och vatten eller andra delar av samhället så förenklar och förbättrar våra tjänster din vardag. En inmätning med drönare  ger underlag till alla som arbetar i kommunen och vill se smartare tätorter och byar..  

En komplett KARTlösning
för tätorteR

Har er kommun med många mindre tätorter och saknar ett komplett kartunderlag med digital primärkarta / baskarta?. Vi hjälper er strukturera era behov, utbildar er (vid behov), bidrar med tydliga specifikationer som gör en upphandling enkel, utför flygning, kartering och ser till att leveransen fungerar i ert system.  I leveransen får ni ett komplett kartpaket bestående av bland annat digitala primärkartor / digitala baskartor i olika format.

En helhet med flygmätning,
primärkarta och 3D-visualisering

Vi levererar en färdig helhet till ert GIS oavsett vilka kartprogram ni jobbar i. Leverans av datan anpassas till er digitala verklighet. Kanske använder ni ESRI (Geosecma/Arcmap), Bentley (Citplanner),  QGIS, Topocad eller andra lösningar. Inga problem. Allt material konverteras till filformat så att det passar er. Viktigast för oss är att ni använder den fina data ni fått så att ni känner att ni kan arbeta långsiktigt med materialet. På så sätt bygger vi ett långsiktigt samarbete där det blir enkelt med komplettering och ajourhållning av kartmaterial och flygdata.

Vill ni senare komplettera med mer detaljer i kartan kan dessa läggas till när behov eller budget finns.

Med andra ord: 

Beställ, luta er tillbaka och ta emot ett underbart paket till ert GIS!

Scrolla vidare nedåt för att läsa om de olika lösningsförslag vi tillhandahåller. 

Äkta ortofoto
Kartering

FLYGPAKET - FLYGMÄTNING GENOM DRÖNARBASERAD FOTOGRAMMETRI

ÄKTA ORTOFOTO

YTMODELL

TERRÄNGMODELL MED HÖJDKURVOR

PUNKTMOLN

3D-STADSMODELL

STEREOBILDER MED ORIENTERINGSDATA

ÄKTA ORTOFOTO 
Med korta leveranstider är ortofotot aktuellt och stämmer därför väl med verkligheten. Swescans äkta ortofoto håller betydligt högre upplösning och lägesnoggrannhet än det ni kan köpa från Lantmäteriet eller Metria. En vanlig upplösning är 3,5 cm/pix. Detaljer som brunnar, kantstenar, murar etc syns tydligt. Vi kan även flyga med upplösningar ner mot 2,5 cm/pix om så behövs lokalt.  

YTMODELLEN 
En ytmodell är visar höjd och läge på allt som kan ses i lod. Ytmodellen läggs under ortofotot i ert kartprogram och ger höjddata på alla från luften synliga objekt. Perfekt vid kontroll av byggnadshöjder , avrinning etc. 

TERRÄNGMODELLEN MED HÖJDKURVOR 
En terrängmodell tas fram interpolerat från ytmodellen och med avancerade algoritmer.  Vid tät vegetation kompletteras modellen med NH.  På hårdgjorda ytor blir fotogrammetri lika bra eller bättre än en laserskanning men till en bråkdel av kostnaden.  

PUNKTMOLNET
Ett fotogrammetriskt framtaget punktmoln är mycket tätt och kan användas till många olika kombinationsprodukter. Exempelvis solstudier, trädinventering, kontroll av släntlutningar mm. 

3D-STADSMODELL 
Vi påstår att vi är det företag som producerar den bästa 3D-stadsmodellen baserad på drönarflygning över stora områden. Modellen kan ni givetvis importera till exempelvis ESRI City engine, Bentley Cityplanner eller Smart-Visualizer. Modellen levereras i det format ni önskar. 

STEREOBILDER MED ORIENTERINGSDATA 
Om ni önskar stereokartera själva kan vi leverera stereobilder. Stereobilderna har mycket hög upplösning, 3,5 cm/pix,  och är därför behagliga att stereokartera från. 

PRIMÄRKARTA BAS - GRUNDEN TILL EN DIGITAL PRIMÄRKARTA

BYGGNADER I 3D: LOD2.3

VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR

GÅNG/CYKELBANOR

BYGGNADER I LOD 2.3 
Byggnader stereokarteras LOD 2.3 och får attribut.  Altaner, skärmtak, takkupor etc. karteras in i 3D. Takfot och husliv karteras i 2D. Resultatet blir en mycket effektiv och attributsatt 2D- och 3D-karta av alla byggnader. 

VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR
Vägar karteras med kantlinjer längs vägbanans yttre utbredning.  Infart till fastighet karteras. Linjer attributsätts med beläggning och om det finns trottoarkant. Vägmitt karteras, antingen utifrån synliga målade väglinjer eller från mitten av vägkantlinjerna.  

GÅNG/CYKELBANOR
Gång- och cykelbanor karteras likt bilvägarna med kantlinjer längs banornas yttre utbredning.

TILLVAL TILL KARTAN - ERT BEHOV STYR

KOMPLETTERA DIN KARTA MED TILLVAL

Ditigala kartor kan vara hur detaljrika som helst. Behovet styr.
Vi har en komplett lista på alla karttillval ni kan göra. I vårt dokument  “Specifikation tillval” kan ni se exakt hur vi karterar objekten med attribut. Varje objekt är noga genomtänkt för att fungera för er. Missa inte chansen att tanka ner dokument som tydligt beskriver karteringen. Vi kan givetvis också anpassa karteringen till speciella önskemål.

 • Vägdetaljer
 • Avgränsningar
 • El/VA
 • Detaljkonstruktioner
 • Vattendetaljer

En flygning
nytta för alla som arbetar med samhället

3D-kartering av byggnader

Många kommuner väljer att kartera sina byggnader i 3D. Det ger nya möjligheter till visualisering och volymstudier. 

Vi kan i princip kartera byggnander i allt från LOD 0.1 till 3.0. Vanligt är att man karterar husliv och takfot, LOD 0.2, alternativt husen helt i 3D men utan fönster och detaljer på sidorna i LOD 2.3 som på bilden  

3D modell till VALFRITT visualiseringsprogram

Oavsett vilket program ni använder så kan vi leverera en fin och georefererad samt skalenlig 3D-modell på hela området. Perfekt som underlag till 3D-print eller visualiseringar vid stadsplanering och projektering av nya byggnader.

Givetvis kan kan vi levera till ESRI CityEngine, Agency 9 City Planner eller 
S-Visualizer. Formatet anpassas så att det flyter bra i er lösning.  Nyligen höjde vi nivån ordentligt på våra 3D modeller och vi vill påstå att vi är vassast i landet på helheten med allt från mätdata till visualisering. Testa oss gärna! 

Bild från 3D stadsmodell i Swescans 3D viewer

Behöver ni Solenergikartor?

Swescans solkartor baseras på höjddata insamlad antingen med UAV eller annan lämplig teknik. Vi skapar solkartor som beskriver solinstrålning på taken baserat på lutning, yta, vinkel och skymmande objekt. Användaren av solkartan får en uppfattning om takyta och beräknad solelproduktion. Den ger dig en vägledning om vilka tak som lämpar sig bäst för installation av solceller. 

Så går det till

Swescan flyger området och skapar en ytmodell med 3 cm noggrannhet i höjd. Taken beskrivs av tusentals punkter som länkas samman och bildar ytor. En datakörning beräknar sedan solinstrålning över året och visar hur stor instrålad energi taket tar emot. Vid en beställning av flygpaketet så ingår denna del!

Därefter datakörs hela området och takinstrålningen beräknas. Ofta finns det hinder på taket som gör att hela ytan inte kan utnyttjas. Total inkommande solenergi är en beräkning på hur mycket solenergi som når ditt tak under ett normalår. Färgerna på ditt tak visar hur solenergin fördelas över taket. Taken har olika färger för att visa vilken del som ger den bästa solelproduktionen.

Solkartan presenteras på webben.

360 tour, informationsskyltar och andra tjänster

 • Projektering, planering
 • Massbalans och volymberäkningar
 • Orienteringskarta för skyltar, print och hemsida.
 • Inspektion av objekt inför renovering/underhåll.
 • 360 graders panoramatour för webbvisning.
 • Webb-baserad kartportal till deponier och andra som inte jobbar i kommunens GIS
 • Kartförädling av träd, ledningar och övriga objekt.
 • Skanning av byggnader.
 Vi berättar mer om dessa vid ett möte. 
Johan Svensson utför avancerade tjänster såsom drönarbaserat inmätning, 360 tourer och laserscanning

3D-visualisering och 3D-print

Stenungssunds kommun önskade 3D-data för att kunna göra en stor print av centrala delarna samt hamnområdet. I november flög vi området och levererade inte bara 3D-data till print utan även äkta ortofoto med 4 cm/pix samt höjder på hela stadsdelen.
3D-modellen förenklades senare av Martin Heed #Koproco och printades. Resultat är en härlig bordsmodell med utbytbara sektioner.

Bild från 3D stadsmodell i Swescans 3D viewer

Kundansvarig samhälle
 fredrik.hansson@swescan.se
 +46 (0)721-880101

Fredrik Hansson

Enkelt, tryggt och
tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

 1. Rådgivning baserat på er situation. Påbörjas enklast via telefon och följs vid behov upp av personligt möte.
 2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får mest nytta för pengarna. Har ni hört talas om zonindelning?
 3. Anbud/Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterats fram.
 4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning.
 5. Flygning och kartering. 
 6. Leverans till ert system.
 7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring oss så hjälper vi er hela vägen. 

Fredrik Hansson  & Fredrik Höij

Projektledare karta
fredrik.hoij@swescan.se
 +46 (0)70- 850 24 98

fredrik höij

Referenser / kunder

Göteborg stad
Malmö stad
SWblack4fjpg
complete3d
wsp_logo
ssab1
Borås enrgi
regionservice
landskapsgruppen-logo-0.1505995482.3221
moq-MMJB_400x400
stena_recycling3_il
Trafikverket
suez
hammaro.il
skogselmia
nsr_logo_webb

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER