SAMHÄLLE

Planering,  bevarande eller förvaltning?
Oavsett om du arbetar med stadsplanering, mark eller park, naturvård, väg och vatten eller andra delar av samhället så förenklar och förbättrar våra tjänster din vardag.  En flygning ger underlag till alla som arbetar i kommunen.  . Ur flygningen får man inte bara ett högupplöst och exakt äkta ortofoto utan också höjddata på hela ytan, underlag till stereokartering, 3D visualisering, underlag till solkartor, trädvård, avrinningsanalyser etc. . Låt oss berätta mer.  

EN HELHETSLÖSNING.
Vi flyger, karterar och visualiserar.

Vid en beställning flyger vi in området med drönare. Vi har alla tillstånd som krävs och vi håller tät kommunikation med kontrolltorn och ägare av restriktionszoner.  Vi mäter in markstöd och använder RTKgps även i våra farkoster för bästa tänkbara mätnoggrannhet.   

Vi sköter databearbetningen stereobilderna iden programvara som lämpar sig bäst för er typ av område. Tekniken skiljer sig beroende på storleken på området och vad ni önskar få ut av datan. Ur datan genereras och levereras äkta ortofoto, punktmoln, ytmodell, terrängmodell och en fin 3D modell. 

Önskar ni en baskarta, grundkarta eller primärkarta i 2D eller 3D så karterar vi fram den data man kan se i flygbilderna och från höjddatan. 

Förädling och framtagning av projektering gällande volymer, massbalans, bullervallar, solkartor eller andra avancerade produkter kan utföras mot beställning 

Leverans av datan anpassas till er digitala verklighet. Kanske använder ni ESRIs, Agency 9,  QGIS eller andra lösningar. Inga problem. Allt material konverteras till filformat så att det passar er. Viktigast för oss är att ni använder den fina data ni fått så att ni känner att ni kan arbeta långsiktigt med materialet. På så sätt bygger vi en ett långsiktigt samarbete där det blir enkelt med komplettering och ajourhållning av kartmaterial och flygdata.

Med andra ord: 
Beställ, luta er tillbaka och ta emot ett underbart paket till ert GIS!

En flygning
nytta för alla som arbetar med samhället

NYTTAN med ORTOFOTO, ytmodell, punktmoln

Vårt äkta ortofoto håller oftast betydligt bättre upplösning och lägesnoggrannhet än det ni kan köpa från lantmäteriet eller metria. En vanlig upplösning är 3,5cm/pix. Med ett läge som är inom pixeln kan ni kartera många objekt direkt i ortofotot. Detaljer som brunnar, kantstenar, murar etc syns tydligt. Vi kan även flyga med upplösningar ner mot 2,5cm/pix om så behövs lokalt. Den stora nyttan ligger i att ortfofotot blir dagsfärskt. Hitta allt det ni missat i er gamla data. Kartera in det enkelt.

Punktmolnet visar höjd och läge på alla objekt på området. Man kan likna den med en laserskanning med ca 150pk/m2. På hårdgjorda ytor blir fotogrammetri lika bra eller bättre än en laserskanning men till en bråkdel av kostnaden.  

Ytmodellen är en triangulerad modell av punktmolnet och beskrivs oftast som ett raster man kan lägga under ortofotot i sitt GIS. Där kan man ta ut takhöjder, lutningar på tak, slänter och vägar, trädhöjder, höjd på brunnar m.m. Ytmodellen är extremt lättanvänd och kraftfull i många lägen. 

Terrängmodell eller markmodell efterfrågas ofta och tas fram utifrån det klassificerade punktmolnet. Då det saknas punkter under exempelvis träd extrapoleras ytan fram genom att vi syr ihop markytan under trädet. Markmodelen använder vi till höjdkurvor m.m. 

BASKARTA, GRUNDKARTA OCH PRIMÄRKARTA. Stereokartering.

Vi tar fram kartunderlag med hjälp av stereokartering. Gångvägar, cykelbanor, hus mm karteras in. Vi har tagit fram en lista på objekt som vi med stor sannolikhet kan se baserat på flygningen. 

Tillsammans med er går vi igenom era behov att nyskapa kartor eller ajourhålla befintliga kartor samt att se över vilka objekt ni anser vara viktiga. Kostnaden för att framställa kartor är till stor del beroende på detaljrikedom och i samråd hittar vi vad som ger er mest värde för pengarna. Vad behöver karteras in och vilken information kan ni, vid behov ta ut ur er data utan att det behöver ligga i kartan?

Betala för en karta som täcker era behov.  

Givetvis kan vi leverera allt material rätt in i den kartmotor ni använder oavsett om det är ESRI lösning, QGIS eller annat GIS. Vi hanterar alla format. 

3D kartering av byggnader

Många kommuner väljer att kartera sina byggnader i 3D. Det ger nya möjligheter till visualisering och volymstudier. 

Vi kan i princip kartera byggander i allt från LOD 0.1 till 3.0. Vanligt är att man karterar husliv och takfot, LOD 0,2 alternativt husen helt i 3D men utan fönster och detaljer på sidorna i LOD 2.3 som på bilden  

3D modell till VALFRITT visualiseringsprogram

Oavsett vilket program ni använder så kan vi leverera en fin och georefererad samt skalenlig 3D modell på hela området. Perfekt som underlag till 3D print eller visualiseringar av vid stadsplanering och projektering av nya byggnader.

Givetvis kan kan vi leverar till ESRI CityEngine, Agency 9 City Planner eller 
S-Visualizer. Formatet anpassas så att det flyter bra i er lösning.  Nyligen höjde vi nivån ordentligt på våra 3D modeller och vi vill påstå att vi är vassast i landet på helheten med allt från mätdata till visualisering. Testa oss gärna! 

 

360 tour, informationsskyltar och andra tjänster

 • Höjddata till projektering.
 • Orienteringskarta för skyltar, print och hemsida.
 • Inspektion av objekt inför renovering/underhåll.
 • 360 graders panoramatour för webbvisning.
 • Kartportal tillgänglig online för att samla fastighetsdata.
 • Kartförädling av träd, ledningar och övriga objekt
 • Skanning av byggnader
 Vi berättar mer om dessa vid ett möte. 
Johan Svensson utför avancerade tjänster såsom drönarbaserat inmätning, 360 tourer och laserscanning

Behöver ni Solenergikartor

Swescans solkartor baseras på höjddata insamlad antingen med UAV eller annan lämplig teknik. Vi skapar solkartor som beskriver solinstrålning på taken baserat på lutning, yta, vinkel och skymmande objekt. Användaren av solkartan får en uppfattning om takyta och beräknad solelproduktion. Den ger dig en vägledning om vilka tak som lämpar sig bäst för installation av solceller. 

Så går det till

Swescan flyger området och skapar en ytmodell med 3 cm noggrannhet i höjd. Taken beskrivs av tusentals punkter som länkas samman och bildar ytor. En datakörning beräknar sedan solinstrålning över året och visar hur stor instrålad energi taket tar emot.

Ofta finns det hinder på taket som gör att hela ytan inte kan utnyttjas. Total inkommande solenergi är en beräkning på hur mycket solenergi som når ditt tak under ett normalår. Färgerna på ditt tak visar hur solenergin fördelas över taket. Taken har olika färger för att visa vilken del som ger den bästa solelproduktionen.

Solkartan presenteras på webben.

3D visualisering och 3D print

Stenungssunds kommun önskade 3D data för att kunna göra en stor print av centrala delarna samt hamnområdet. I november flög vi området flög området och leverade inte bara 3D deta till print utan även äkta ortfoto med 4 cmpix samt höjder på hela stadsdelen.
3D modellen förenklades senare Martin Heed av #Koproco och printades. Resultat är en härlig bordsmodell med utbytbara sektioner.

Kundansvarig sammhälle
 fredrik.hansson@swescan.se
 +46 (0)721-880101

Fredrik Hansson

Enkelt, tryggt och
tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

 1. Rådgivning baserat på er situation. Påbörjas enklast via telefon och följs vid behov upp av personligt möte.
 2. Förslag.: Vi visar hur vi tänker att ni får det mest nyttta för pengarna
 3. Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterat fram
 4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning
 5. Flygning och kartering 
 6. Leverans till ert system
 7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring oss så hjälper jag er hela vägen. 

Fredrik Hansson  & Fredrik Höij

Projektledare karta
fredrik.hoij@swescan.se
 +46 (0)70- 850 24 98

fredrik höij

Referenser / kunder

skanska
SLU
värmlands-schakt_logo_rgb
NCC
Svevia transparant_web
Trafikverket
regionservice
Göteborg stad
20130503_160625_2
Swerock-211x180
complete3d
Malmö stad
wsp_logo
SWblack4fjpg
logoSvenskaKyrkan
ssab1
Borås enrgi
landskapsgruppen-logo-0.1505995482.3221
moq-MMJB_400x400
Volvo-CE-Logo
suez
stena_recycling3_il
hammaro.il
ljsystem
elmia
skogselmia
logo
nsr_logo_webb

etc. 

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER

Stäng meny