Jordbruk

Hur mycket gödning eller pestecider ska du sprida och var ska du sprida? Vi har ett samarbete med et brittiskt bolag som arbetar med utvärdering av provodlingar på plan annat vinterraps. Just nu flyger vi uteslutande tester men inom en snar framtid kommer vi flyga till den bönder runt om i landet. Läs gärna lite mer om vad vi gör just nu. 

Minskad spridning av gödsel och pesticider med hjälp av drönare

Tillsammans med ett brittiskt bolag samt en av världens största koncerner tillverkande gödsel och pesticider utför vi tester på vinterraps i stor skala. Förra året flögs ca 1000ha åkermark regelbundet är att titta på förändringar beroende på hur marken och grödan behandlat. 

Målet är på sikt att minska spridningen så att man endast sprider exakt rätt mängder på rätt platser och därigenom minskar läckage av gödsel och pesticider ut i vattendragen. Från vår sida ser vi det som en del i vårt arbete mot en bättre miljö och ett av våra biddrag till en bättre miljö på sikt. 

Generellt är intresset för drönare och jordbruk stort men det är fortfarande en del utmaningar när det gäller utvärdering av plantors tillstånd. 

Vi kan även tillhandahålla tjänster när det gäller planträkning av vissa grödor tillsammans med ett svenskt bolag. Hör av er så ordnar vi ett möte.

 

Webutskrift av höjddata, volymer samt kartdata

KONTAKTA OSS Så sätter vi ihop din anpassade lösning

Vi skräddarsyr lösningar för stora och små företag. 
Tydlig information om vad du får och inga dolda kostnader. Många väljer återkommande flygningar i ramavtal för att säkerställa inmätning avområden gällande:

  • Rätt tidpunkt
  • Kontinuitet
  • Helhet
  • Säkerhet
Stäng meny