Jordbruk

Hur mycket gödning eller pesticider ska du sprida och var ska du sprida? Vi har ett samarbete med ett brittiskt bolag som arbetar med utvärdering av provodlingar på bland annat vinterraps. Just nu flyger vi uteslutande tester men inom en snar framtid kommer vi flyga åt bönder runt om i landet. Läs gärna lite mer om vad vi gör just nu. 

Drönare för flygmätning - Swescan

Tillsammans med ett brittiskt bolag samt en av världens största koncerner som tillverkar gödsel och pesticider utför vi tester på vinterraps i stor skala. Förra året flögs ca 1000 ha åkermark regelbundet för att titta på förändringar beroende på hur marken och grödan behandlats. 

Målet är på sikt att minska spridningen så att man endast sprider exakt rätt mängder på rätt platser och därigenom minskar läckage av gödsel och pesticider ut i vattendragen. Från vår sida ser vi det som en del i vårt arbete mot en bättre miljö och ett av våra bidrag till en bättre miljö på sikt. 

Generellt är intresset för drönare och jordbruk stort men det är fortfarande en del utmaningar när det gäller utvärdering av grödors tillstånd. 

Vi kan även tillhandahålla tjänster när det gäller planträkning av vissa grödor tillsammans med ett svenskt bolag. Hör av er så ordnar vi ett möte.

Webutskrift av höjddata, volymer samt kartdata

KONTAKTA OSS Så sätter vi ihop din anpassade lösning

Vi skräddarsyr lösningar för stora och små företag. 
Tydlig information om vad du får och inga dolda kostnader. Många väljer återkommande flygningar i ramavtal för att säkerställa inmätning av områden gällande:

  • Rätt tidpunkt
  • Kontinuitet
  • Helhet
  • Säkerhet