NAVVIS IVION CORE


SKAPAR ETT STÖRRE VÄRDE TILL DITT FASTIGHETSPROJEKT

Då vi på Swescan skannar byggnaden med NavVis uttrustning har vi även möjlighet att leverera projekten i NavVIS Ivion Core.  
IVION CORE är ett verktyg för skapande, mätning samarbete och publicering. Ett fantastiskt verktyg i tidiga stadier då arkitekt och fastighetsägare samverkar för att planera ROT-projekt. Som ett komplement till Swescan BIM koncept ger den en fullständig bild av byggnaden och ett underlag till projektörer för mätning och planering av projekteringen. Nedan beskriver vi kortfattat hur det fungerar . Ni kan även läsa mer på NavVIS
hemsida. 


VARFÖR IVION CORE?

Med NavVis IVION Core förvandlas punktmoln och panoramabilder till intelligenta utrymmen som är tillgängliga för alla intressenter från alla vanliga webbläsare. Dvs ni kan dela information fritt (eller begränsat) och skapa möjligheter för alla aktörer i projektet att bidra effektivt.

ÖVERSIKT OCH DETALJ
Genom planlösningar får ni total översikt dels över byggnaden och dels över hur byggnaden användes vid skanningstillfället.

PLANERA OCH MÄT
Vi samlar all data på en plats, vilket gör att ni kan kombinera planeringsunderlag med det nuläge ni har. Hur tjock är väggen? Hur lågt är taket på lägsta punkt? Går den nya maskinen in? IVION ger er svaren.

DELA INTERNT – BYT KUNSKAP
Alla som har tillgång till inloggningen kan se de förslag ni lägger eller det ni valt att planera. Diskutera läget med kollegor på annan ort blir enkelt.

BEVARA – MÄRK UT
Har ni en antikvarie inkopplad kan denna markera in och beskriva objekt som bör sparas. Point of interest är ett kraftfullt verktyg.

ALLA SKANNINGAR PÅ EN PLATS
Samla alla fastigheter på en plats. Då ni har siterna digitalt kommer ni spara massor med resor och tid genom att ni inte längre behöver så många platsbesök.


VARFÖR KÖPA TJÄNSTEN GENOM SWESCAN?

KONCEPTET: Ni köper projekten direkt av Swescan projektvis, dvs att ni betalar bara för den lagringsyta ni använder och de användare ni önskar. Swescan levererar skanningen som en färdig helhet och ni behöver inte hantera stora datamängder. En totaltjänst av Swecan med andra ord. Ni får inloggning och är igång.  Swescan ansvarar för att ni har rätt data på rätt plats och att det läggs in på rätt sätt med koordinatsystem. nivåer mm. 

FÖRDELAR med att köpa tjänsten från Swescan: 

1. LÄGRE PRIS: Ni slipper betala för yta ni inte använder.
2. KORREKT DATA:
Swescan står för att allt blir rätt i systemet. Nivåer och koordinatsystem är viktigt att hålla rätt på. 
3. INGET BEHOV FÖR EGEN LAGRING:
Ni behöver inte lagra och hantera stora datamängder själva. 
4. KORTARE LEVERANSTIDER:
Projekten går betydligt snabbare. Leverans sker bara dagar efter skanningen.
5. ENKLARE SAMORDNING:
Det är inte ovanligt att man skannar ett projekt i olika stadier. Swescan ansvarar för att det förs in rätt.

Summerat kan man säga: Bättre kvalitet till en lägre kostnad och med mycket mindre huvudvärk. 

Bild Johan Sten närbild 10

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. Vi jobbar med små och gigantiska projekt. Ställ gärna frågor om hur det funkar och berätta vilka era behov är så hjälper vi er.
Var inte rädda för att ta ett kostnadsfritt möte, vi finns här!

Vi ger dig informationen och verktygen

Du jobbar smartare