Skog

Vi flyger över stora arealer och levererar skoglig nytta i hög kvalitet där du får information som är korrekt georefererad. Inte bara bilder från en drönare. Du kan få ut exakt vilka positioner som är av intresse för dig. Detta kan vara mycket värdefullt för att minska dyr maskintid i skogen oavsett uppdrag.

Du som skogsägare kan ha stor nytta av att göra en riktig inventering med högupplöst ortofoto, höjddata, inventering av antal träd (AI), sök efter barkborre (AI), inventering av vindfälld skog samt att koppla detta mot skogsbruksplanen. 

Swescan kommer från mätsidan och förstår värdet av att kunna se förändring och historik över sin mark. Vi flyger åt stora bolag och åt enskilda markägare. Kanske fjärräger du din skog och vill se vilken typ av entreprenad du behöver. Fjärranalys av skogen ger dig massor med viktig input.  Du tjänar inte bara pengar på att flyga, du sover bättre också. 

Och glöm inte hur mycket bättre jakten kan bli!

Drönare för flygmätning - Swescan

Skogbruksplanen och ortofotot i komBination är en suverän start

Skogsbruksplanen är plattformen till ditt skogliga arbete. Är det inte uppdaterat bör du kanske se över den och har du ingen är det kanske den bästa investering du kan göra. Den ger dig: 

 • En grundlig beskrivning av fastigheten.
 • Skötsel- och åtgärdsförslag baserade på din vision.
 • Bra underlag vid ekonomisk planering av kassaflöde och beskattning.
 • Underlag för certifiering enligt FSC® och PEFC™.
 • Tillförlitliga uppgifter vid värdering av fastigheten.

Var då lite smartare än många andra. Beställ ett drönarbaserat ortofoto innan du gör den nya skogsbruksplanen. Det ger både dig och skogjägmästaren en otrolig precision och överblick över din skog. En stor del av kostnaden för ortofotot kan du ta igen på att den som gör planen jobbar effektivare. 
Se även till att du får ett digitalt underlag levererat. Då kan du få det inlagt i vår fantastiska portaltjänst och däri planera ditt arbete, planera entreprenad och inte minst planera jakten med dina vänner. 

Du får mer tid i att göra rätt saker i skogen och då får kontroll över ditt skogsinnehav.

 

Jaktkarta för seriösa jägare

Vi börjar med det många skogsägare brinner för, jakten. Den som ofta ligger till grund för att man har sin skog. 

Du som markägare vet kanske hur din skog ser ut och hittar väl men gör dina jaktkamrater det? Och vet ni precis var den andre är och var hunden är under jakten. Var skjuts det mest älg, vildsvin eller annat vilt? Var har ni foderplatser och var står tornen?

I Swescans kartportal kan ni föra in all information om er jakt med ortofotot som underlag. Låt oss skriva ut en stor karta till er eller kör den på webben för mest möjliga interaktion med kartan. 

Lägg in ortfotot i er jaktapp och få total kontroll på jakten ute i skogen. 

granbarkborre hittas och positioneras med drönare

Granbarkborren sprider sig inte så långt och därför har man stor nytta av att lokalisera och ta bort angripna träd direkt
Vi har utvecklat en metod för att hitta träd angripna av barkborre och lägga dem i en webbaserad karta så att ni enkelt kan hitta till träden som är angripna. Flyger man barkborre så får ni världen bästa underlag till skogsbruksplanen och inventering på köpet. En flygning ger massor med information om skogen.

Kontakta oss så berättar vi mer
Henrik Smedberg, henrik.smedberg@swesan.se, 070-22 555 22.

Inventera skogen träd för träd

Det finns stora vinster i att ge varje träd ett ID med trädets typ, plats och höjd. Kan man även lägga till bröstdiameter får man en rotpoststämpling över hela sin areal. Är det ens möjligt till en rimlig kostnad? Det direkta svaret är JA. 

Swescan har tillsammans med en partner utvecklat en teknik så att vi med AI kan sätta en markör på varje stam med exakt GPS position samt höjd på trädet. Detta ger er helt nya förutsättningar vid värderingen av er skog. Du får veta hur många träd du har och hur spridningen ser ut i höjd. En flygning om ca 5-10 år kommer att ge dig ett bra värde på din bonitet vad gäller höjden. 
Vi har även gjort scanningar i brösthöjd och kopplat till trädens ID. Detta ger en mycket bra bild av värdet på din skog. 

Varför ska man veta i detalj? 

 • Beräkning av kassaflöde/information till banken.
 • Får du rätt betalt vid avverkning. 
 • Försäkringsvärdet på skogen. Betalar du för mycket i försäkring idag?
 • När exakt är skogen avverkningsklar.  Beräkna bonitet smartare.
 • Beräkna förluster efter storm, brand eller insektsangrepp.
 • Planera skötselåtgärder vid rätt tidpunkt.
Swescan är i princip ensamma om tekniken ännu men vi tror starkt på ett smartare skogsbruk.

I Swescans kartportal har varje träd:

 • ID nummer
 • Trädslag
 • Position
 • Höjd
 • Bröstdiameter

HUR HÖGA ÄR TRÄDEN?

Höjden på träden kan illustrerar på flera olika sätt. VI tänker att du som skogsägare vill kombinera information från skogsbruksplanen med dina verkliga värden på träden. Växer det verkligen jämnt över hela avdelningen? 

Vi har tagit fram ett sätt att illustrera trädhöjderna som är relativt unikt. I bilden ses de högsta träden som blå/lila. 

Att flyga över hela området är billigare än du tror och ger dig massor med kunskap om din skog.

Din Skog och din rätt att veta

Du planerar att avverka en del av din skog.

Med hjälp av ortofotot kan du exakt se var fastighetsgränser går och vilka träd som står på din mark.

 Du kan enkelt skapa underlag till entreprenören med exakta koordinater för drivningen. Kombinera det högupplösta ortofotot med markförhållanden, markhöjder etc. så kan ni planera drivningen med minimala markskador och effektiv drivning.

Äntligen har ni som skogsägare kunskapen om er skog och kan kommunicera med skogsbolaget eller entreprenören utifrån ett underlag där ni vet vad skogen är värd. 

Kundansvarig Skog
johan.sten@swescan.se
+46 (0)709-940597

Johan STen

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Då Swescan är rikstäckande är det enkelt att jobba med oss oavsett var du har din skog i landet.

Stegen är enkla: 

 1. Rådgivning baserat på er situation och dina behov. Vi kommer ALDRIG sälja en tjänst du inte har nytta av. Vi ser långsiktighet som kärnan i vår verksamhet. 
 2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får det mest nytta och avkastning.
 3. Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterat fram.
 4. Beställning: Ni tar beslut och återkommer med beställning.
 5. Flygning och kartbearbetning. 
 6. Leverans till den lösning ni valt. 
 7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring oss så hjälper vi er hela vägen. 

/Johan Sten