KYRKOGÅRD Begravningsplats

Swescan har under de senaste 5 åren revolutionerat sättet att skapa digitala gravkartor till kyrkogårdar. Vi var först med att skapa kartor baserat på ortofoto och stereobilder från drönare. Med effektivare arbetsmetoder har också priserna på ortofoto, gravkartor och ytkartor minskat samtidigt som kyrkogårdarna sparar stora pengar på att arbeta med ett korrekt och uppdaterat kartmaterial. 

Att upphandla digitala kartor kan upplevas svårt och därför vi har gjort den processen enkel. Har ni LJ System, Eniac eller Agrando idag? Hör av er så berättar vi mer! 

KYRKOGÅRD BEGRAVNINGSPLATS​

Swescan har under de senaste 5 åren revolutionerat sättet att skapa digitala kartor till kyrkogårdar. Vi var först med att skapa kartor baserat på ortofoto och stereobilder från drönare. Med effektivare arbetsmetoder har också priserna på ortofoto, gravkartor och ytkartor minskat samtidigt som kyrkogårdarna sparar stora pengar på att arbeta med ett korrekt och updaterat kartmaterial. 

Att upphandla digitala kartor är svårt och därför vi har gjort den processen enkel. Har ni LJ System, Eniac eller Agrando idag? Hör av er! 

Nyhet! Ortofoto UTAN träd!

Först i Sverige och kanske först i världen. Igen. Jodå, vi är lite stolta. 
Ortofotot är mätbart och fotograferat rakt uppifrån överallt i hela bilden. Därför är det teoretiskt omöjligt att ta ett mätbart ortofoto där man kan se vad som finns under träden.  Men….genom att ta bilderna på ett speciellt sätt och sedan databearbeta 3D modellen genom olika programvaror får vi fram ett TRÄDLÖST ORTOFOTO som underlättar kartering och ajourhållning av ytkartan. 
Givetvis kan ni kombinera ortfoto med och utan träd för trädinventering och kartering av dolda objekt. 

Dra höger och vänster i det planet nedan för att se före och eftereffekten.

ORTOFOTO MED TRÄD
ORTOFOTO UTAN TRÄD

DIGITALA KARTOR SOM VISAR HÄNSYN

Vi förstår att effektivitet och kyrkogård är två helt skilda begrepp och att en kyrkogård ska ge plats till lugn och själslig vård. Swescan vill underlätta för er att fokusera på era kärnverksamheter – att sköta kyrkogården och att ta hand om era kunder. Vi levererar därför inte bara ortofoto, digitala kartor och andra fina och nyttiga tillval till begravningsverksamheten (produkter ni kan läsa mer om när ni rullar neråt). Vi fungerar också som rådgivare för att hitta en kartlösning som passar just er bäst.

Våra kartor är enkla att förstå, våra produkter är enkla att upphandla och kartorna levereras enkelt till vilket kyrkogårdssystem ni än använder. Underlaget vi tar fram förenklar all form av parkskötsel, framtagande av vård och underhållsplaner, trädinventering, projektering av nya kvarter, planering av snöröjning, gravskötsel med mera. Stora pengar finns att spara samtidigt som arbetet blir lättare. Allt via en enda beställning.

Ni behöver inte vara kartexperter. Med vårt supportavtal kan ni lämna uppdatering av kartorna i våra händer så ni aldrig mer hamnar i en situation att era gravkartor inte stämmer med verkligheten. En trygghet för er verksamhet, för era anställda och för era kunder.

Vybilden är en del av baspaketet. (Ortofoto, vybilder, 3D modell). Ekerö kyrkogård.

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER

BEGRAVNINGSLAGEN OCH KARTAN

Vår tjänst är det ni behöver för att känna er trygga med att ni följer lagen. 

”Begravningslag (1990:1144)
5 § För varje allmän begravningsplats skall upprättas en
gravkarta och föras gravbok eller gravregister enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.”

Kortfattat ska alltså varje kyrkogård ha en gravkarta kopplad till gravboken. Och om dessa ska stämma måste både karta och gravbok ajourhållas. Enklast görs detta med digitala grav- och ytkartor.

BASPAKET: ORTOFOTO som underlag till gravkarta samt ytkarta.

Swescan skapar ortofoton med hög upplösning baserat på en stor mängd fotografier från luften med hjälp av drönare. Ett ortofoto kan liknas med en extremt högupplöst, måttriktig satellitbild, men är egentligen en fotomosaik baserad på hundratals bilder. Ni behöver bara förstå att det är en bild som ger er översikt och möjlighet att mäta.

Ortofotot får exakta mått och är basen till Swescans övriga produkter anpassade för kyrkogårdsförvaltningar.

Ortofotot är också huvudproduktion i vårt baspaket som tillsammans med punktmoln, stereobilder och gravbok samt äldre kartor utgör grunden till era nya digitala kartor. I baspaketet ingår även fina vybilder och en 3D-modell över era kyrkogårdar.

Förutom digitala kartor kan även vård- och underhållsplaner, trädvårdsplaner och underlag till mätning av arbetsvolym tas fram med hjälp av ortofotot. Har ni redan digitala kartor kan ortofotot användas för att korrigera fel i befintliga kartor samt möjliggöra mätning av olika synliga objekt; till exempel stenläggningar och häckar.

Swescan hjälper er att leverera ortofotot för att kunna användas i ert kartsystem från LJ-system (Fas karta), Agrando (LabOra karta) eller Eniac (myCarta).

Flygning och insamlandet av data till baspaketets produkter kräver att vi är på plats i cirka två timmar. Informationen renderas sedan i kraftfulla maskiner på huvudkontoret.

Ortofotot är ett mättekniskt mycket avancerat  och baseras på hundratals bilder sammansatta i avancerade programvaror.  Ögat luras och vid första anblicken ser det ut som ett vanligt foto men det är en mätteknisk produkt som inte kan skapas med enbart en drönare. 

dIGITAL GRAVKARTA

Gravkartan är grunden till kyrkogårdsarbetet och en viktig komponent för att nå kraven i begravningslagen.

Genom att koppla gravkarta till gravregistret digitalt framställer man enkelt en visuell karta som visar lediga gravar, skötsel av gravar och annan viktig information på kyrkogården. 

Gravkartan framställs utifrån ortofotot, inmätning i fält, äldre gravkartor, gravregistret samt olika former av vybilder. 

Swescan hjälper er att leverera gravkartan för att kunna användas i ert kartsystem från LJ-system (Fas karta), Agrando (LabOra karta) eller Eniac (myCarta). 

I ovanstående program kan man visa gravkartan separat eller tillsammans med ortofotot för en total överblick. 

DIGITAL YTKARTA för kyrkogård och övrig mark

Ytkartan beskriver alla olika ytor och objekt på en kyrkogård, exempelvis stenläggningar, gräs, häckar och buskage. Ytkartan innehåller även punkter och linjer såsom lyktstolpar, vattenutkastare och staket. 

De olika objekten visar sedan information samt storlek om vardera objekt såsom total yta, längd och omkrets som är viktiga för skötseln och underhåll. All information karteras i lager och presenteras visuellt. Kartan är mätbar vilket underlättar vid kommunikation med underentreprenörer och eget planeringsarbete. 

Ytkartan framställs utifrån ortofotot samt inmätning i fält. Vi adderar de ytor ni önskar och förhåller oss till de standarder som finns idag. 

Den digtala kyrkogårdskartan används till arbetsvolymberäkning, vård- och underhållsplaner, trädvårdsplaner m.m.

 

Vi ÄLSKAR BLANDNINGeN AV SKÖNHET OCH TEKNIK

360 tour, informationsskyltar och andra tjänster

 • Höjddata till projektering.
 • Orienteringskarta för skyltar, print och hemsida.
 • Inspektion av objekt inför renovering/underhåll.
 • 360-graders panoramavisning till webben.
 • Kartportal tillgänglig online för att samla fastighetsdata.
 • Kartförädling av träd, ledningar och övriga objekt.
 • Skanning av byggnader.
 Vi berättar mer om dessa vid ett möte. 
Johan Svensson utför avancerade tjänster såsom drönarbaserat ortofoto och laserscanning av kyrkor.

LADDA NER BROSCHYRER

Behöver ni prata med någon i er organisation om kartorna och vill skriva ut material till mötet?

Ladda ner och skriv ut broschyrerna till din kollega. Givetvis är de lagom stora att skicka per mail.

Vill du ge din vän full inblick är det enklast att kopiera och  maila länken till denna sida:
https://swescan.se/kyrkogard-begravningsplats/

Kom ihåg att ringa oss så blir du bra påläst inför ert möte. Kontaktinfo hittar du längre ner.

 

Kundansvarig kyrkogård
 bjarne.olofsson@swescan.se
 +46 (0)70-948 55 22

Bjarne olofsson

Enkelt, tryggt och
tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

 1. Rådgivning: Baserat på er situation. 
 2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får det mest välfungerande systemet för er verksamhet.
 3. Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterat fram.
 4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning
 5. Utförande: Flygning och kartering.
 6. Leverans: Ttill ert system (LJ System, Eniac, Agrando).
 7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring så hjälper vi hela vägen oavsett var ni står idag.  

Bjarne Olofsson  & Fredrik Höij

Projektledare karta
fredrik.hoij@swescan.se
 +46 (0)70- 850 24 98

fredrik höij

Stäng meny