Vi skapar digitala gravkartor

Swescan har under de senaste 10 åren revolutionerat sättet att skapa digitala gravkartor till kyrkogårdar. Vi var först med att skapa kartor baserat på ortofoto och stereobilder från drönare och nu är vi först med trädlösa ortofoton. Med effektivare arbetsmetoder har också priserna på ortofoto, gravkartor och ytkartor minskat samtidigt som kyrkogårdarna sparar stora pengar på att arbeta med ett korrekt och uppdaterat kartmaterial. 

Att upphandla digitala kartor kan upplevas svårt och därför vi har gjort den processen enkel. Hör av er så berättar vi mer! 

Drönare för flygmätning - Swescan

Vi skapar digitala gravkartor

Drönare för flygmätning - Swescan

Swescan har under de senaste 5 åren revolutionerat sättet att skapa digitala kartor till kyrkogårdar. Vi var först med att skapa kartor baserat på ortofoto och stereobilder från drönare. Med effektivare arbetsmetoder har också priserna på ortofoto, gravkartor och ytkartor minskat samtidigt som kyrkogårdarna sparar stora pengar på att arbeta med ett korrekt och updaterat kartmaterial. 

Att upphandla digitala kartor är svårt och därför vi har gjort den processen enkel.  Hör av er till oss! 

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER

DIGITALA KARTOR och ORTOFOTO TILL ERT SYSTEM

Trädlösa ortofoton

 

Först i Sverige och kanske först i världen – igen. Jodå, vi är lite stolta när vi gör det omöjliga möjligt.

En kyrkogård med grönskande träd kan vara fridfullt vacker från ett markperspektiv. Men trädkronorna blir ett problem när man flyger ovanifrån för att skapa ortofoton som sedan ska vara grunden till nya kartor. Det gäller inte längre. Nu finns det inget som hindrar att ni beställer ett grönt sommarortofoto och samtidigt får ut ett ortofoto som visar allt under trädkronorna.

Varför baspaket sommartid då det grönskat?
Ett ortofoto är fotograferat uppifrån överallt i hela bilden, vilket gör det möjligt att mäta i bilden. Det är också georefererat och därmed utmärkt som grund för kartframställning. Kort och gott ger ett ortofoto en riktigt bra överblick och förståelse för ens verksamhet. Ett sommarortofoto visar dessutom kronstorlek på alla träd och har fantastiska färger vilket gör det till ett perfekt underlag till trädvårdsplaner, skyltar, webbilder och planering av parkskötsel.

Varför trädlöst ortofoto?
Det trädlösa ortofotot avslöjar det som annars döljs under träd. Serviceplatser, gravrader, rabatter och häckar som tidigare varit dolda under trädkronorna syns nu lika bra som om det inte fanns några träd alls. Vilket ger er möjligheten att veta exakt var i världen allt är placerat. Mät avstånd och ytor, beräkna åtgång av grus eller planera hur skötsel av vissa ytor ska ske. Ett trädlöst ortofoto kan vara ovärderligt vid planläggning av nya områden – här går det snabbt att beräkna hur många gravar som får plats i ett område under trädkronorna. Ajourhållning av befintlig karta har aldrig varit enklare när hela kyrkogården syns. Här finns stora pengar att spara! Ladda ner produktbladet till höger och kontakta oss för priser.

Dra höger och vänster i det planet i bilden nedan för att se ortofoto med och utan träd till kyrkogården.
(Bilden är tagen under vintern)

DIGITALA KARTOR SOM VISAR HÄNSYN

Vi förstår att effektivitet och kyrkogård är två helt skilda begrepp och att en kyrkogård ska ge plats till lugn och själslig vård. Swescan vill underlätta för er att fokusera på era kärnverksamheter – att sköta kyrkogården och att ta hand om era kunder. Vi levererar därför inte bara ortofoto, digitala kartor och andra fina och nyttiga tillval till begravningsverksamheten (produkter ni kan läsa mer om när ni rullar neråt). Vi fungerar också som rådgivare för att hitta en kartlösning som passar just er bäst.

Våra kartor är enkla att förstå, våra produkter är enkla att upphandla och kartorna levereras enkelt till vilket kyrkogårdssystem ni än använder. Underlaget vi tar fram förenklar all form av parkskötsel, framtagande av vård och underhållsplaner, trädinventering, projektering av nya kvarter, planering av snöröjning, gravskötsel med mera. Stora pengar finns att spara samtidigt som arbetet blir lättare. Allt via en enda beställning.

I vår tydliga arbetsprocess kan ni se i den nedladdningsbara filen till höger. 

Ni behöver inte vara kartexperter. Med vårt supportavtal kan ni lämna uppdatering av kartorna i våra händer så ni aldrig mer hamnar i en situation att era gravkartor inte stämmer med verkligheten. En trygghet för er verksamhet, för era anställda och för era kunder.

 

 

Vybilden är en del av baspaketet. (Ortofoto, vybilder, 3D modell). Ekerö kyrkogård.

BEGRAVNINGSLAGEN OCH KARTAN

Vår tjänst är det ni behöver för att känna er trygga med att ni följer lagen. 

”Begravningslag (1990:1144)
5 § För varje allmän begravningsplats skall upprättas en
gravkarta och föras gravbok eller gravregister enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.”

Kortfattat ska alltså varje kyrkogård ha en gravkarta kopplad till gravboken. Och om dessa ska stämma måste både karta och gravbok ajourhållas. Enklast görs detta med digitala grav- och ytkartor.

BASPAKET: ORTOFOTO som underlag till gravkarta samt ytkarta.

Swescan skapar ortofoton med hög upplösning baserat på en stor mängd fotografier från luften med hjälp av drönare. Ett ortofoto kan liknas med en extremt högupplöst, måttriktig satellitbild, men är egentligen en fotomosaik baserad på hundratals bilder. Ni behöver bara förstå att det är en bild som ger er översikt och möjlighet att mäta.

Ortofotot får exakta mått och är basen till Swescans övriga produkter anpassade för kyrkogårdsförvaltningar.

I vårt baspaket är det ortofotot tillsammans med punktmoln, stereobilder och gravbok samt äldre kartor utgör grunden till era nya digitala kartor. I baspaketet ingår även fina vybilder och en 3D-modell över era kyrkogårdar.

Förutom digitala kartor kan även vård- och underhållsplaner, trädvårdsplaner och underlag till mätning av arbetsvolym tas fram med hjälp av ortofotot. Har ni redan digitala kartor kan ortofotot användas för att korrigera fel i befintliga kartor samt möjliggöra mätning av olika synliga objekt; till exempel stenläggningar och häckar.

Swescan hjälper er att leverera ortofotot för att kunna användas i ert kartsystem från VITEC samfundsystem med FAS karta samt LabOra karta eller Eniac – myCarta.

Flygning och insamlandet av data till baspaketets produkter kräver att vi är på plats i cirka två timmar. Informationen renderas sedan i kraftfulla maskiner på huvudkontoret

Ortofotot är ett mättekniskt mycket avancerat  och baseras på hundratals bilder sammansatta i avancerade programvaror.  Ögat luras och vid första anblicken ser det ut som ett vanligt foto men det är en mätteknisk produkt som inte kan skapas med enbart en drönare. 

dIGITAL GRAVKARTA

Gravkartan är grunden till kyrkogårdsarbetet och en viktig komponent för att nå kraven i begravningslagen.

Genom att koppla gravkarta till gravregistret digitalt framställer man enkelt en visuell karta som visar lediga gravar, skötsel av gravar och annan viktig information på kyrkogården. 

Gravkartan framställs utifrån ortofotot, inmätning i fält, äldre gravkartor, gravregistret samt olika former av vybilder. 

Swescan hjälper er att leverera gravkartan för att kunna användas i ert kartsystem. 

I ovanstående program kan man visa gravkartan separat eller tillsammans med ortofotot för en total överblick. 

DIGITAL YTKARTA för kyrkogård och övrig mark

Ytkartan beskriver alla olika ytor och objekt på en kyrkogård, exempelvis stenläggningar, gräs, häckar och buskage. Ytkartan innehåller även punkter och linjer såsom lyktstolpar, vattenutkastare och staket. 

De olika objekten visar sedan information samt storlek om vardera objekt såsom total yta, längd och omkrets som är viktiga för skötseln och underhåll. All information karteras i lager och presenteras visuellt. Kartan är mätbar vilket underlättar vid kommunikation med underentreprenörer och eget planeringsarbete. 

Ytkartan framställs utifrån ortofotot samt inmätning i fält. Vi adderar de ytor ni önskar och förhåller oss till de standarder som finns idag. 

Den digitala kyrkogårdskartan används till arbetsvolymberäkning, vård- och underhållsplaner, trädvårdsplaner m.m.

Vi ÄLSKAR BLANDNINGeN AV SKÖNHET OCH TEKNIK

Höjddata på hela kyrkogården

Genom avancerade program och stort mätkunnande skapar vi höjdinformation, eller så kallad höjddata, på hela området. Höjddatan kan ni välja till om ni vill spara stora pengar i samband med projektering av kyrkogården eller enskilda kvarter. Trädgårdsarkitekter, entreprenörer och byggare kan ha stor nytta av höjddatan och ni sparar pengar då ni slipper massor med mättimmar från traditionell inmätning.

Dra i planet kan ni så se höjddatan. Höjden representeras av färger, ju mörkare röd desto högre är platsen. Det går även att markera enskilda höjdpunkter, vilket de enskilda blå stjärnorna med med siffror i bilden visar 

360 tour, informationsskyltar och andra tjänster

 • Höjddata till projektering.
 • Orienteringskarta för skyltar, print och hemsida.
 • Inspektion av objekt inför renovering/underhåll.
 • 360-graders panoramavisning till webben.
 • Kartportal tillgänglig online för att samla fastighetsdata.
 • Kartförädling av träd, ledningar och övriga objekt.
 • Skanning av byggnader.
 Vi berättar mer om dessa vid ett möte. 
Johan Svensson utför avancerade tjänster såsom drönarbaserat ortofoto och laserscanning av kyrkor.

LADDA NER BROSCHYRER

Behöver ni prata med någon i er organisation om kartorna och vill skriva ut material till mötet?

Ladda ner och skriv ut broschyrerna till din kollega. Givetvis är de lagom stora att skicka per mail.

Vill du ge din vän full inblick är det enklast att kopiera och maila länken till denna sida:
https://swescan.se/kyrkogard-begravningsplats/

Kom ihåg att ringa oss så blir du bra påläst inför ert möte. Kontaktinfo hittar du längre ner.

 

Kundansvarig
johan.sten@swescan.se
+46 (0)709 94 05 97

johan sten

Enkelt, tryggt och
tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

 1. Rådgivning: Baserat på er situation. 
 2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får det mest välfungerande systemet för er verksamhet.
 3. Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterat fram.
 4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning.
 5. Utförande: Flygning och kartering.
 6. Leverans: Till ert system (LJ System, Eniac, Agrando).
 7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring så hjälper vi er hela vägen oavsett var ni står idag.  

Projektledare digitala kartor
och kartering
fredrik.hoij@swescan.se
 +46 (0)70- 850 24 98

fredrik höij