Järvsö Alpin satsar med hjälp av Swescan

En härlig satsning

Järvsö Alpin gör en historiskt stor satsning på att bygga ut sin anläggning. Projektet handlar om en utbyggnad av den nuvarande anläggningen med tre nya nedfarter, som ligger i direkt anslutning till de övriga, tillsammans med en 6-stols expresslift. Allt på den norra sidan av berget. Den nya liften går från bergets fot och landar på en tredje topp efter cirka tre minuter, där de nya nedfarterna utgår ifrån.Investeringen är på cirka 100 miljoner kronor och gör det hela till den största investeringen i skidanläggningens 85-åriga historia.

Viktig med korrekt underlag till planering och projektering

Swescan levererar markdata där vi skannar med LIDAR. Denna data kan användas för såväl projektering och byggnation men kommer också komma till användning i den löpande driften av anläggning.

Vi tackar för förnyat förtroende 😊

Hanrik Smedberg Marknadsansvarig Swescan

Affärsområde Samhälle
 henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-22 555 22

Henrik Smedberg

2023-10-03 Henrik Smeddberg