SwePortaldagen i Sälen - en lyckad dag!

Stor uppslutning 

Med över 20 deltagare från många av Sveriges främsta skidanläggningar anordnade Swescan en användardag i Lindvallen för våra alpina Sweportal användare. IdrefjällJärvsö AlpinIsabergStöten i Sälen, Skistar Vemdalen, Romme Alpin deltog och bidrog med klokheter.

Utbildning och feedback
Vi ägnade halva dagen åt utbildning i portaltjänsten där vi gick igenom grundläggande administration samt verktygen i portalen. Samtidigt fick vi bra feedback på och önskemål på sådan som kan förbättras samt sådant som skapat stora värden redan nu i verksamheten. Som någon utryckte det har SwePortal helt revolutionerat sättet att jobba och snabbat upp samt minskat kostnader och fel i projekten. 

Workshop
Andra delen av dagen ägnade vi oss åt att utbyta erfarenheter anläggningar emellan och gjorde workshops om vad man vill lösa och hur man önskar sig framtida funktionalitet i SwePortal. Vi tittade bland annat på hur kombinerad information kan skapa värden och hur kartan kan hantera säkerhetsfrågor. Anders Wadell, tog delade med sig av lutningskartor för pistplanering, spännande verktyg för backprojektering.

Det var en givande men också mentalt utmanande dag  som gav väldigt mycket för alla inblandade. Vi på Swescan är otroligt tacksamma att få tillfället att få träffa så många kunder samtidigt och få värdefull feedback som gör att vi kan göra ett bättre jobb framöver. 
Ett stort tack till Skistar och Lars för att vi fick låna lokalerna!

Affärsområde Samhälle
 henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-22 555 22

2024-01-29 Henrik Smedberg