Swescan erhåller nationellt flygtillstånd

Sedan ett par år tillbaka satte Swescan målet att erhålla de tillstånd som krävs för att lagligt samt enligt alla aktuella regler, genomföra drönarflygningar i tätbefolkat område med företagets drönarflotta. Nu är vi framme vid målet! “Vi är det enda bolaget i landet som kan riskbedöma våra egna flygningar enligt de hårt ställda kraven i den specifika kategorin enligt SORA som regleras av EASA.” Säger Johan Lindqvist, produktionschef på Swescan.

Nationellt flygtillstånd tack vare rätt kunskaper

Det innebär att vi kan, utifrån luft- och markrisk, hantera de risker som finns och som därefter bedöms och hanteras för att få så låg risk som möjligt skall uppnås. Vi har till exempel låtit RI.SE tredjepartsgranska vår olyckshantering. Fristående professorer har bedömt sannolikhetsrisken för olycka över tätbebyggt område med olika typer av drönare. Vi har provflugit och krasch-testat olika typer av fallskärmar som är aktuella för uppdrag samt skrivit all dokumentation som krävs.

Nu är tillståndet på plats och Swescan kan med mycket kort varsel genomföra avancerade flygningar med LIDAR-, termografiska- och ortofotografiska flygningar i tätbefolkat område tillhörande riskbedömning med farkoster såsom DJI M300 och eBeeX med flera.

Har du behov av drönarinsamlad data inom tätbefolkat område så bör du kontrollera om operatören har erforderligt tillstånd. Det räcker INTE med “drönarkort” som så många säger. Och säger de att de använder en C0-klassad drönare bör du även kontrollera det så operatören inte flyger något annat än det “officiella”.

Nyttja en seriös drönaroperatör med alla tillstånd på plats och utbildade piloter/GIS ingenjörer.

Samhälle, Alpint, Park
 henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-22 555 22

2024-05-13 Kevin Nilsson