Utökat tillstånd för drönare med laserskanner över bebyggelse

Swescan är en pionjär inom drönarteknik och laserskanning i Sverige. Vi har nu tillstånd som tillåter oss att använda större drönare (<250g) över tättbebyggda områden. Genom att nyligen utöka vår godkända drönarflotta med drönare med  LIDAR-utrustning för laserskanning kan vi skapa terrängmodeller och markmodeller på otillgänglig mark.

Tekniken med laserskanning ger enastående precision och hög punkttäthet och gör det möjligt att noggrant kartlägga områden med tät vegetation och andra utmaningar. Resultatet är högkvalitativa markdata som utgör perfekta grundläggande för projekteringar och riskbedömningar där behovet av omfattande information om naturliga terrängen är avgörande. Det kan handla om projektering av skoglig mark eller i brant terräng. 

Statens Geotekniska Institut-SGI har valt att samarbeta med Swescan för högupplösta laserskanningar av olika områden. Dessa skanningar är av avgörande betydelse för att bedöma och minimera risken för markrörelser och ras, vilket har en direkt inverkan på samhällets säkerhet. 

Men vår inverkan sträcker sig även till fritidsbranschen. De flesta skidanläggningarna i såsom Skistar, Idre fjäll, Branäsgruppen med flera  i Sverige har valt att lita på Swescan för att samla in markdata inför kommande projekt. 

Genom att använda våra drönare och laserskanningsteknik kan de erhålla en detaljerad förståelse av terrängen och planera och genomföra projekt med högsta precision och effektivitet. Bland annat används det till maskinstyrning av pistmaskiner. 

Henrik är vår kontaktperson på området. Hör av er till Henrik så berättar han mer om hur ni kan få in smartare information så att ni kan ta rätt beslut och arbeta smartare. 

Affärsområde Samhälle
 henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-22 555 22

2023-10-03 Henrik Smedberg