Kortare handläggningstider tack vare utökat flygtillstånd över tätbefolkad bebyggelse

Äntligen är vi igenom! För att kunna serva våra kunder med snabba handlingstider krävs ett utökat tillstånd som ger oss en form av självgranskningsrätt på uppdragen. Dvs. nu vi kan riskbedöma och godkänna uppdrag själva. 

Utökat tillstånd ger kortare tillståndsförfarande

Transportstyrelsen har efter minutiös granskning av Swescan kommit fram till att vi har ett så kallat GENERIC-tillstånd. Dvs ett tillägg till Operativt tillstånd enligt SORA vilket innebär att vi får godkänna våra egna uppdrag. På så sätt kan vi korta ledtiderna med 1-4 veckor på uppdrag som kräver att man flyger över människor. Detta är en stor förbättring då vi förutom vårt grundtillstånd slipper att behöva göra en ansökan för varje flygning inom tättbebyggt område.

 – Vi har jobbat hårt för att få Transportstyrelsen förtroende och nu är vi ett av få företag i Sverige som har tillståndet, säger Johan Lindqvist, tillståndsansvarig på Swescan. 

Detta öppnar dörren till att göra snabba och stora insatser över tätorter i hela landet. Något som få kommuner och mätbolagen har möjlighet att göra själva idag lagligt. Det oss ger också möjligheten att skanna fastigheter och byggnader i städer med kortare varsel. 

Att vi i princip är ensamma om detta i Sverige idag gör att vi kommer ha ett stort försprång mot andra aktörer närmaste åren då Transportstyrelsen och Polisen kommer att skärpa kraven på fuskande aktörer.  

Anlita aktörer som har fullständiga tillstånd

– Att ta höga risker som många gör idag är inget alternativ för Swescan.  Vi vill göra rätt då säkerhet är otroligt viktigt för oss. Dessutom står fängelse på straffskalan vid fusk och jag är inte den som gillar tanken på att skaka galler, säger Fredrik Hansson VD, Swescan.  Han fortsätter:

– Jag förstår inte att kommunerna, eller de andra operatörerna, vågar flyga som de gör idag. Kommunal verksamhet brukar vara noga med lagar och säkerhet.  Att anlita oss blir blir säkrare, billigare och dessutom får kommunen bättre material och en suverän rådgivare. 

Räkna med att ni får se mer av oss och mindre av andra aktörer i städerna i fortsättningen. 

Samhälle, Alpint, Park
 henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-22 555 22

2024-12-04 Henrik Smedberg