Swescan vinner upphandling för Halmstads kommun

Swescan vinner upphandling för Halmstads kommun Swescan har vunnit ytterligare en upphandling där Swescan kommer att leverera ortofoto, laserdata och utföra kartering, Swescan kommer att för Halmstads Kommun flyga hela kommunen och kartera upp alla tätorter. Syftet med upphandling är att förbättra kommunens primärkarta.  Resultaten kommer att användas i kommunens stadsplanering där olika typer av modeller kommer att tas fram. Totalt sett så kommer detta skapa många olika slags mervärden såsom: - bättre stadsplanering - bättre information till allmänheten - underlätta bygglovshantering - bättre beslutsunderlag - enklare kommunikation med allmänhet och intressenter För mer information kontakta Henrik Smedberg nedan. Henrik Smedberg Marknads & försäljningschef henrik.smedberg@swescan.se +46 (0)70-22 555 22 2021-05-03  Henrik Smedberg

Continue Reading Swescan vinner upphandling för Halmstads kommun

End of content

No more pages to load