Swescan vinner upphandling för Halmstad kommun

Swescan har vunnit ytterligare en upphandling där Swescan kommer att leverera ortofoto, laserdata och utföra kartering,

Swescan kommer att för Halmstads Kommun flyga hela kommunen och kartera upp alla tätorter.

Syftet med upphandling är att förbättra kommunens primärkarta.  Resultaten kommer att användas i kommunens stadsplanering där olika typer av modeller kommer att tas fram.

Totalt sett så kommer detta skapa många olika slags mervärden såsom:
– bättre stadsplanering
– bättre information till allmänheten
– underlätta bygglovshantering
– bättre beslutsunderlag
– enklare kommunikation med allmänhet och intressenter

För mer information kontakta Henrik Smedberg nedan.


Hanrik Smedberg Marknadsansvarig Swescan

Henrik Smedberg

Marknads & försäljningschef
henrik.smedberg@swescan.se
+46 (0)70-22 555 22

 

2021-05-03  Henrik Smedberg