SVT intervjuar Madeleine på Swescan om drönarkörkortet

Drönarkörkortet är en del av de krav som nu ställas på företag och fjärrpiloter. Lyssna på när SVT intervjuar, Madeleine, nyanställd kart och mät-tekniker på Swescan. Klicka på Bilden nedan för en länk till reportaget. 

Drönarkörkortet är bara en liten del av de krav som nu ställ på företag (operatörer) och fjärrpiloter. Swescan tycker att detta är ett bra steg i en riktning som skapar en säkrare drönarverksamhet. Företaget har alltid utbildat sina piloter internt i flygsäkerhet och väljer ofta att ta det ett par steg längre än kraven. Och kraven är många.
– Det är viktigt att sätta sig in i regelverket,  säger Johan Lindqvist, produktionschef på Swescan. 

Tillstånd för flygning över byggnader, människor och djur kommer nu också in i bilden och hela drönarbranschen står inför en stor omställning. Kraven är mycket högt ställda på företagen och Swescan som ledande i branschen driver just nu en tillståndsprövning för att kunna vara ett av de få företag som får flyga över komplexa miljöer. De tillstånd som Swescan sökt är tillstånd i “specifik-klassen”. Där krävs en operativ manual och beskrivning av hela flygverksamheten. Man kan i princip se det som en ISO-certifiering av verksamheten. Det är kostsamt i tid och pengar men ska så småningom ge företaget ett bevis på att vi flyger säker och genomtänkt på det sätt vi alltid försökt göra.

Ni hittar mer information på transportstyrelens hemsida.  
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/