White arkitekter i Malmö anlitar Swescan för 3D kopia av St Johanneskyrkan och dess omgivning. 

White arkitekter i Malmö har fått i uppdrag att göra en utredning av tomten kring St Johanneskyrkan i Malmö. Swescan anlitades för att skapa en måttriktig och visuell modell av området.

Uppdraget bestod i att göra en modell som var:

  • korrekt i mått, skala och läge
  • visuellt representerbar i 3D
  • printbar minst i storlek 1:400
  • ett underlag till internt VR miljö och internt skissarbete.

Reaktionen från White arkitekter är mycket positiv och materialet höll med råge. Modellen kan printas betydligt större än planerat. 

Då all Swescans data är georeferad med hög noggrannhet kan vi även koppla drönarbasrad inmätning/visualisering med egna laserskanningar från mark. På så sätt kan vi göra snitt i byggnader och titta på väggtjoklekar, bjälklagstjocklekar och annat som i sin tur blir basen till en digital tvilling. Scan2BIM pratar andra om. Vi säger att vi utför basen till BIM och en digital tvilling.  

3D modellen var mycket detaljrik och kunde 3D-printas betydligt större än det var tänkt från början. 

fredrik.hansson@swescan.se
 +46 (0)721-880101

Fredrik Hansson

2020-05-13 Fredrik Hansson