3D visualisering av Stenungsund

2019-04-09

Stenungssunds kommun önskade 3D data för att kunna göra en stor print av centrala delarna samt hamnområdet. I november flög vi området flög området och leverade inte bara 3D deta till print utan även äkta ortfoto med 4 cmpix samt höjder på hela stadsdelen.
3D modellen förenklades senare Martin Heed av #Koproco och printades. Resultat är en härlig bordsmodell med utbytbara sektioner.