Trädlösa ortofoton

Först i Sverige och kanske först i världen – igen. Jodå, vi är lite stolta när vi gör det omöjliga möjligt.

En kyrkogård med grönskande träd kan vara fridfullt vacker från ett markperspektiv. Men trädkronorna blir ett problem när man flyger ovanifrån för att skapa ortofoton som sedan ska vara grunden till nya kartor. Det gäller inte längre. Nu finns det inget som hindrar att ni beställer ett grönt sommarortofoto och samtidigt får ut ett ortofoto som visar allt under trädkronorna.

Varför baspaket sommartid då det grönskat?
Ett ortofoto är fotograferat uppifrån överallt i hela bilden, vilket gör det möjligt att mäta i bilden. Det är också georefererat och därmed utmärkt som grund för kartframställning. Kort och gott ger ett ortofoto en riktigt bra överblick och förståelse för ens verksamhet. Ett sommarortofoto visar dessutom kronstorlek på alla träd och har fantastiska färger vilket gör det till ett perfekt underlag till trädvårdsplaner, skyltar, webbilder och planering av parkskötsel.

Varför trädlöst ortofoto?
Det trädlösa ortofotot avslöjar det som annars döljs under träd. Serviceplatser, gravrader, rabatter och häckar som tidigare varit dolda under trädkronorna syns nu lika bra som om det inte fanns några träd alls. Vilket ger er möjligheten att veta exakt var i världen allt är placerat. Mät avstånd och ytor, beräkna åtgång av grus eller planera hur skötsel av vissa ytor ska ske. Ett trädlöst ortofoto kan vara ovärderligt vid planläggning av nya områden – här går det snabbt att beräkna hur många gravar som får plats i ett område under trädkronorna. Ajourhållning av befintlig karta har aldrig varit enklare när hela kyrkogården syns. Här finns stora pengar att spara! Ladda ner produktbladet till höger och kontakta oss för priser.

Dra höger och vänster i det planet i bilden nedan för att se ortofoto med och utan träd till kyrkogården.
(Bilden är tagen under vintern då vi inte ännu fått sommar till demobilder)

Trädlösa ortofoton från Swescan kommer att sätta en ny standard när det gäller kartering. Först ut är kyrkogårdar men vi tror att detta kommer att sprida sig i fastighetsbranschen, vid samhällsbyggnad etc. Jag är otroligt stolt över vår kompetenta personal som fortsätter utveckla produkter med stort kundvärde

/Fredrik Hansson, VD Swescan AB

Malmö, Karlstad och  Göteborg pastorat har beställt nya baspaket och ortfoton utan träd till sin ajourhållning av kartorna. Tänker du i samma banor?

Ansvarig kyrkogård
bjarne.olofsson@swescan.se
 +46 (0)70-948 55 22

Bjarne olofsson

2020-04-01

Henrik Smedberg