Swescan växer och utökar inom kyrkogårdssegmentet

Fler och fler kyrkogårdsförvaltningar över hela landet upptäcker nyttan och möjligheterna med att implementera Swescans lösningar med bland annat ortofoton, digitala gravkartor och ytkartor i sina kyrkogårdssystem.

Vi tackar därför för förtroendet och välkomnar bland annat Herrljunga pastorat, Gävle pastorat, Ängelholms församling, Haninge pastorat, Markaryds församling, Åkerbo församling, Örnsköldsviks församling, Vårgårda pastorat, Huskvarna pastorat och ytterligare ett 20-tal kyrkogårdsförvaltningar som nya kunder hittills i år.

Det gläder oss även att många befintliga kunder återkommit med både kompletterande och nya beställningar av utökade eller uppdaterade Ortofoton och digitala kyrkogårdskartor, bland annat kyrkogårdsförvaltningarna Malmö, Göteborg, Umeå och Karlstad

Under 2020 har vi anpassat och utvecklat våra kyrkogårdslösningar ytterligare och även utökat personalstyrkan med fler piloter, GIS-ingenjörer och karttekniker. Inför 2021 anställer vi nu ytterligare personal för att möta den ökade efterfrågan för att kunna öka produktionen och leveranser till kyrkogårdsförvaltningar.

Just nu får vi många förfrågningar från församlingar och pastorat som sitter med planering och beslut inför budget och beställningar för 2021. Om även Ni är intresserade att få lösningsförslag eller budgetpris, så kontakta oss gärna så fort som möjligt

Den digitala kartan läggs in i ert kyrkogårdssystem och blir därigenom ett levande dokument och förbättrat arbetsverktyg. Våra kartunderlag produceras och anpassas för implementering i kyrkogårdssystemen från Eniac, Agrando och LJ System
I vårt Baspaket ingår en webbaserad 3D-modell för att få en visuell överblick över kyrkogården från olika vinklar, vyer och även möjlighet att mäta avstånd och höjder. Perfekt som underlag på olika typer av möten både på plats och distans, och minskar t.ex. behovet av onödiga bilresor mellan kyrkogårdar

Projektledare karta
fredrik.hoij@swescan.se
 +46 (0)70- 850 24 98

fredrik höij

I 3D-modellen ser man massor med detaljer och går att mäta avstånd och höjder med enkla mätverktyg. 3D-modellen används med fördel i dialog mellan medarbetare och som visuellt verktyg, för att få en överblick eller användas för planering och arbeten på kyrkogården
2020-10-30 Fredrik Hansson