Swescan har Transportstyrelsens tillstånd klart

Swescan tillstånd SORA Transportstyrelsen
Källa: Transportstyrelsen

Swescan har passerat Transportstyrelsens nålsöga avseende att kunna flyga och utföra mätning med drönare över tätort. För att nå fram har vi haft en enormt lång och omfattande process med Transportstyrelsen. Nu har vi en form av grundtillstånd från Transportstyrelsen för att flyga drönare över tätort i specifik kategori enligt SORA. Utanpå den grunden skickar vi sedan bara in en snabb ansökan som gäller det specifika området och får svar inom rimlig tid från TS. 

Vi är först i landet med den typen av tillstånd
och det har kostat massor med tid och energi.  Kanske inget en kommun ska genomgå för eget bruk med tanke på kostnader och krav på dokumentation, loggböcker, ajourhållning, maskinservice, utbildningar m.m.

Har ni ett behov av att flyga områden som kompletterar det traditionella flygfotot och där drönare då är lämpligt så kan vi nu utföra denna typ av tjänster. Exempel på när det kan behövas är

  • Underlag till projektering.
  • Underlag på terräng och ortofoto för nya detaljplaner.
  • Ajourhållning bas och primärkarta.
  • Inventering skogsmark, våtmark, parker, kyrkogårdar eller liknande.
  • Historisk dokumentation inför stora stadsbyggnadsprojekt. 
  • Inmätning av deponier.

Ni är mycket välkomna att höra av er till oss om ni har behov att få tillgång till data för fjärranalys. Givetvis hjälper vi er även med GIS-frågor eller beräkningar, visualiseringar eller annat spännande om så behövs

För ytterligare information kontakta:

Henrik Smedberg
henrik.smedberg@swescan.se
070-22 555 22