Samhälle

Inventering av stormskador

Vi använder drönare med kamera eller laser för att skanna stora områden drabbade av storm. Det kan handla om kust som drabbats av errosionsskador, vindfälld skog eller översvämningar till en följ av höjda vattennivåer. Då vi alltid jobbar georefererat med mycket exakta modeller kan jämförelser historiskt göras. Exampelvis kan vi mäta hur mycket sand som försvunnit från en strand eller hur mycket som behövs för en återställning. Ortofoto samt ytmodeller över skog visar mängden förlorad skog och ger ett bra underlag till skördare som skall driva ut skogen. 

STORM OCH STRANDEROSION - MÄT FÖR ATT SKYDDA I TID!

NULÄGET – MÄT FÖR FRAMTIDEN 
Om ni inte flugit området med drönare ännu bör det göras omgående. Dels för att sätta ett startläge/noll-läge så att ni har framtida höjddata att jämföra med. Dels för att få ett ortofoto som visar hur vegetation och andra barriärer står idag. kanske kan ni redan nu se i bilder och på höjder var marken är som känsligast? Att flyga med en drönare små pengar jämfört med dyra återställningsarbeten. 

EFTER STORMEN – MÄT IGEN!
Beställ en mätning redan när ni vet att en storm är på ingång. Mät direkt efter. Det ger er en massa information om var och hur ni ska sätta in åtgärder. Det ger er även möjlighet att bedömma omfattningen av en återställning, risk för ras eller risk för byggelse. . 

VAR HAR STRANDEN ERODERAT?
Det finns flera sätt att ta reda på detta. Bäst är att flyga regelbundet. Då kan vi jämföra markmodellerna mot varandra och exakt tala om var det eroderat. Vi kan också mäta hur mycket av stranden som försvunnit både i volym och area 

HUR MYCKET AV STRANDEN HAR ERODERAT?
Utan tidigare data är det alltid svårt att veta mängder. Vad man bör göra är att flyga ett “noll-läge” så snart det går. Dvs att man flyger in nuläget. Det sparas och jämförs med en mätning som sker efter en storm. Då vet vi exakt hur mycket och var stranden eroderat. Man kan även se hur mycket vegetation som försvunnit.

TA HJÄLP MED FLYGNINGEN
Att mäta med drönare kräver mycket god kunksap gällande fotogrametri. Vi har den kunskapen, processerna, utrustningen och tillstånden. Med oss får ni inte bara det bästa resultatet utan också ett resultat i tid med säker kvalitet. 

Kundansvarig Stormskador
 fredrik.hansson@swescan.se
 +46 (0)721-880101

Fredrik Hansson

Enkelt, tryggt och
tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

  1. Rådgivning baserat på er situation. Påbörjas enklast via telefon och följs vid behov upp av personligt möte.
  2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får mest nytta för pengarna. Har ni hört talas om zonindelning?
  3. Anbud/Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterats fram.
  4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning.
  5. Flygning och kartering. 
  6. Leverans till ert system eller i vår kartportal
  7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring oss så hjälper vi er hela vägen. 

Fredrik Hansson 

EROSIONS OCH RASRISK LÄNGS
KUST, ÄLV och Å