Idre Fjäll anlitar Swescan för att göra en digital tvilling för sin anläggning och planerad utbyggnad

2019-04-09

Som ett led i att både inventera nuvarande anläggning men också för att planera för utbyggnad Idre Fjäll låtit Swescan kartlägga hela Idre Fjälls områden med hjälp av drönarbaserad inmätning. Mätningen sträckte sig över hela 1300ha och 9700 bilder. 3 piloter deltog med olika farkoster för att samla optimerad data för de delar av projektet som kräver högupplösta bilder. 
Leverans: Ortofoto, höjddata, stereokartering i 3D samt primärkarta. 

Att anlita Swescan för att skanna och inventera detta område är ett betydligt mer kostnadseffektivt än traditionell mätning från flyg eller helikopter. Den höga upplösningen ger oss både mer data som också håller mycket hög nogrannhet. Swescans kartportal är också viktig för oss där de blir lätt att göra materialet tillgängligt på ett enkelt sätt för våra medarbetare.

Inge Glid, projektledare infrastruktur, Idre fjäll


Bilder från projekt IDRE

Stäng meny