Fastighetsmässan Malmö - Swescan ställer ut med AddBrain

Som tidigare nämnt satsar nu Swescan stenhårt på fastighetssidan. Både invändigt och utvändigt. 

Fastighetsmässan i Malmö var spännande ur flera perspektiv. Vi insåg hur stort och viktigt det är för fastighetsägare att få koll på sina yttermiljöer och koppla det till drift och underhåll. Vi fick bekräftat att vi satsar helt rätt när det gäller skanning av insidan på en fastighet. Fastighetsägare efterlyser ett bra sätt att få koll på vad som finns i fastigheten, kunna se att planlösningar stämmer och att kunna använda en skanning som ett projekteringsunderlag. 

Vi knöt ett antal kontakter med stora fastighetsägare och lade grunden för fortsatta möten. 

Vårt perspektiv grundas i att man ska utföra digitalisering där det skapar bäst “bang for the buck”. Ofta handlar det om att skapa ett underlag som är gemensamt för alla som arbetar med fastigheten. En grundbas till en digital tvilling. Därefter bygger man på med övriga behov. 

Det AddBrain kan skapa är också otroligt tydligt. Många har koll på vissa driftbitar men saknar en bra helhetsplan för hur de ska hantera de stora frågorna. Frågor som påverkar husets driftnetto i slutänden. Vad gör man först i ett fastighetsbestånd? Hur sätter man upp sin organisation så att den jobbar med rätt saker i rätt ordning? AddBrains “Masterplan” är helt rätt i tiden. 

Läs mer om vårt koncept under  “Fastighet“. 

2020-02-28
Fredrik Hansson