Tillstånd för drönarflygning av två mindre kommuner

Nu är klara med tillstånd för drönarflygning över tätbebyggt område för ytterligare två kommuner!

Swescan flyger många kommuner med traditionellt flygfoto och med drönare. Just för kommuner med mindre ytor så kan drönarflygning vara ett mycket intressant och kostnadseffektivt alternativ där man får mycket bra upplösning och höjddata utan för den skull behöva göra en Lidarskanning.Just nu så flyger vi både Hjo och Nordmalings kommuner.  Dessa flygningar kommer att vara utmärkta underlag för vidare karteringar och 3D-modelleringar som ger bättre beslutsunderlag i såväl drift som framtida planering.

VIKTIGT! Ni som beställer jobb liknande detta är ansvariga för att se till att era leverantörer lever upp till tillståndskraven. Välj leverantör med  Operativ Auktorisation med obemannad farkost – specifik kategori enligt SORA. Dessutom ska operatören ansöka om ett “precise” tillstånd ovanpå detta tillstånd vid denna typ av flygningar.

Beställare:  Hjo Kommun och Nordmalings kommun

Kontakta Johan Lindqvist om ni har tillståndsfrågor. Han berättar gärna hur ni ska tänka kring en upphandling av drönartjänster.