Drönarbaserad laserskanning - Swescan internutbildar 5 piloter

Laser tekniken har både fördelar och nackdelar gentemot fotogrammetri och vi har som mål att kombinera tekniker för att maximera kundnytta. Som en del i vår helhetssatsning när det gäller skapandet av basen till digitala tvillingar så är det naturligt för oss att utbilda samtliga piloter i laserscanning med drönare. 

Utbildare och deltagare
Utbildningen tillhandahölls av Trimtec. Uppsala blev platsen  i samband med att vi fått uppdraget att flyga ett forskningsprojekt åt Skogforsk. Deltagare från Swescan var hela 5 st: Emelie Wilhelmsson, Johan Svensson, Anders Wadell, Marlén Melander och Johan Lindqvist. 

Varför laserskanning från drönare?
Den stora vinsten uppstår när man ska bygga  markmodeller på växtbulpen mark. Lasern “tränger igenom ” lövverk och till stor del gräsytor och når punkter när markytan. I punktmolnet som bildas kan man sedan filtera bort vegetation, byggnader, bilar stolpar eller andra uppstickande objekt som inte tillhör marken. Markmodellen kan sedan användas till schaktberäkningar, avrinningsanalyser, ledningsgator m.m 

Varför inte alltid använda laser?
Dels är utrusningen dyr och därmed också försäkringar kostsamma vilket fördyrar projekten. Dels så får man ganska glest ofärgat punktmoln från laserskannern och just för visualisering av datan är fotogrammetri bättre på många sätt. Mätnoggrannheten med laser idag är tyvärr lite sämre än fotogrammetrin på hårda ytor vilket gör att fotogrammetri fungerar utmärk och är billigare i de fall man ska mäta in deponier, täkter mm. De flesta laserskannerfarkoster idag saknar RGB kamera vilket gör att punktmolnet bli “svartvitt” och därmed lite mer svårtolkat än ett färgat punktmoln. 
Med det sagt är laserskannern ett fantastiskt verktyg vid just vegetation. Rätt verktyg på rätt plats med andra ord. 

Leverans av drönarbaserade lasertjänster
Nu när våra piloter är utbildade kan vi vid behov hyra och flyga med laserscanner. Vi kommer inom kort lägga upp tjänster kopplat till detta. Utvärdering av data pågår och och vi måste först utvärdera och  kvalitetssäkra datan innan vi börjar leverera. Vis av erfarenhet så litar vi inte alltid på “paketlösningar” utan gör alltid tester själva när det gäller

  • Mätnoggrannhet
  • Repeterbarhet/spridning
  • Kvalitet vid olika förutsättningar. 

Är ni intresserad av tjänster ska ni höra av er till oss så syr vi ihop en lösning.  Bilder nedan från utbildningsdagen

2020-03-12
Fredrik Hansson