COVID -19, vår väg framåt och en hyllning till hjältarna

Plötsligt så blir det andra prioriteringar och vi alla har säkert fått oss en tankeställare. Man blir ödmjuk inför livet och inser hur känsligt allt är. Just nu så finns de riktiga hjältarna i samhället bland de som tar hand om de som behöver vård och skyddar de som är utsatta.  De som säkerställer att vi har varor i butiker och liknande skall också hedras och som gör att vi andra kan ha en acceptabel vardag utan att det ekar för tomt kylskåpet. Dessa är de riktiga hjältarna!

Likväl så kan vi inte heller bara sätta oss ned och inte göra någonting. Den svenska linjen med att låta medborgarna ta eget ansvar och tron på att vi litar på myndigheterna gör att vi kan också hålla hjulen igång men där givetvis försiktighetsprincipen råder. På Swescan rullar det på rätt bra med tanke på omständigheterna även om vi är ödmjuka inför att läget kan förändras.

Våra kunder är relativt sett lite påverkade än så länge generellt sett är den bild vi får även om många jobbar hemifrån och har vissa restriktioner. Internt på Swescan har vi berett möjlighet att jobba hemifrån för de som utför GIS-uppdrag och liknande. För våra piloter så är läget ganska oförändrat då deras jobb är ganska riskfritt för både kund och pilot tack vare uppdragens natur. Vi gör mer kundmöten via telefon och webb och vi kan lätt dela ut skärm till våra kunder. Skönt när modern teknik kan kompensera lite för det rådande läget och kanske vi lär oss lite av detta och kan jobba lite smartare och mer miljövänligt framgent!

Våra piloter kan arbeta utan närkontakt med kunderna och därför fortsätter vårt fältarbete oavbrutet trots COVID-19

2020-03-28
Henrik Smedberg