ÅHLÈNS väljer Swescan som digital partner

Åhléns 47 butiker får en digital tvilling

I sin strävan efter att förbättra butiksupplevelsen har Åhlens valt ut Swecsan som den leverantör de tror skapar störst värde för butikerna och företaget över tid. 3D konceptet ger stora mervärden för kedjan på sikt. Låt oss förklara nedan. 

Det startar med en digital kopia av nuläget
Swescans helhetskoncept baseras på en skanning med 360-bilder. Tänk er google streetview i butiken. Skanningen ger även i ett punktmoln som är geometriskt korrekt. Detta ligger som bas för hela uppritningen av nuläget.  Den som då tänker lite längre inser att modellen samt blir “out of date”. Så fort något flyttas så stämmer den inte. Det är helt riktigt. Därför tar vi det längre..

3D modellen är mer än bara en geometri
Genom att rita upp nuläget i butiken med väggar, tak, golv, pelare, belysning och inredning får Åhlens järnkoll på nuläget. Inredningen modellen är mer än bara “lådor”. Den har massor med parametrar som beskriver den mer i detalj. Nu när modellen finns i 3D kan vi ta ut fakta om hur stora arealer som används för olika syften. hyrda arealer, totala yta på hyllor, rack, hängare etc. Denna information blir dessutom levande. Lägger butiken till hyllor uppdateras statistiken så att den återspeglar all information på hur butiken är upplagd. Hur mycket exponeras på vardera yta, går det att planera smartare, trevligare, bättre?

Affärsvärdet på sikt
Kundupplevelsen kan bli bättre genom att flödet i butiken planeras smartare. Tydliga siktlinjer, exponering av rätt typ av varor beroende på var man står, bättre passager och en renare/snyggare butik. Planering av placering  för att underlätta städning och smartare belysningsplacering. Förbättrad visuell säkerhet för att motverka stölder etc. 
I slutänden tror Åhléns och vi på att en bättre butiksplanering skapar större trivsel för personalen och kunden vilket kommer leda till ökad försäljning. Win – Win med andra ord

Utbildning av Åhléns personal
Vi ser fram emot att jobba med Åhlens långsiktigt.  Därför utbildar vi konceptbyggarna på Åhlens i Revit så att de känner sig trygga med att göra förändringar och planera smartare. 

Grattis till Åhléns, oss och alla ni som ska besöka någon av de 47 butikerna i framtiden 🙂 

2023-05-31 Fredrik Hansson