SOM DU ALDRIG SETT EN KYRKA FÖRUT

Swescan flyttar ständigt gränsen för vad som är möjligt inom mätningsteknik. Under de senaste fem åren har vi revolutionerat sättet att skapa digitala gravkartor. Vi var först med att basera dem på ortofoto och var även först med att ta fram trädlösa ortofoton. Nu tar vi steget in i kyrkorummet och kan presentera en snabb och noggrann skanning av hela kyrkan och självklart alla andra typer av byggnader.

Skanning av kyrkors insida är i sig inget nytt. För tio år sedan gick det att göra men det var tidsödande och tekniken var i sin linda. I dag kan Swescan leverera digitala 3D-modeller och tvärsnitt med en noggrannhet ner på millimeternivå för t.ex. bjälklag, väggar, ytor och med en exakt färgåtergivning. När Risekatslösa kyrka i Bjuvs församling skannades var vi på plats i timmar snarare än veckor.

Förutom vackra bilder med spektakulära tvärsnitt av kyrkan kan materialet användas till mycket annat. Det blir ett utomordentligt stöd i olika utredningsfaser, förstudier vid ombyggnation och analyser av problemområden inför restaureringsarbeten eller underlag till vård- och underhållsplaner. Endast fantasin sätter gränserna. 

Johan Sten kyrkogårdsansvarig

Kundansvarig
 johan.sten@swescan.se
 +46 (0)709 94 05 97

johan sten

Projektledare karta
fredrik.hoij@swescan.se
 +46 (0)70- 850 24 98

fredrik höij