136 inmätningar med drönare av bergtäkter i april

2018-05-09

Volymberäkning av lager, ortofoto, höjdkurvor, mm ingår i inmätningen. Ett pris, allt levererat i vår portaltjänst.

Merparten av månadens bergtäktsflygningar är till stora täktägare som samordnar all sin data med våra smarta lösningar. Vad de mindre täktägarna missar är att de kan använda precis samma verktyg då allt är skalbart. Portallösningan är prenumerationsbaserat och snorbillig. Man spar in den direkt.

Varför kunderna väljer oss kan ni fundera över men de flesta brukar säga:

  • Pris
  • Portaltjänsten
  • Kvalitet
  • Leveranssäkerhet
  • Leveranstid
  • Mervärden

Ring oss så ger vi dig offert på din täkt inom 24 timmar.
010 -177 10 20 Fredrik Hansson eller Johan Lindqvist.