Swescan tecknar 4-årigt avtal med 32 kommuner för flygfoto och kartering

Swescan har fått förtroendet att i upp till 4 år genomföra flygfotografering och kartering för totalt 32 kommuner i Stortstockholm och Uppsalaområdet

Avtalet är upp till 4 år och ordervärde är ca 15-20mkr och innebär årliga flygningar med påföljande uppdrag att leverera ortofoton och karteringstjänster.

Upphandlingen var samordnade men vi möter varje kommuns behov individuellt.  Flygning var av samma kvalitetet för alla kommuner. Vissa kommuner beställer vanligt ortofoto medans andra beställer äkta ortofoto.

Gällande kartering så har vi har en enskild dialog med varje kommun och utför karteringsuppdragen utifrån deras specifika behov. Swescan har också för detta ändamål utvecklat guider och mallar som underlättar för varje kommun att beställa rätt typ av karteringstjänster. Det  handlar inte bara om nykartering utan kan även också var uppdatering av befintliga kartor.

“Vi är otroligt stolta och etablerar oss på allvar för flyg och karteringstjänster mot kommuner på den svenska marknaden”, säger Henrik Smedberg, försäljnings och marknadschef Swescan

Hanrik Smedberg Marknadsansvarig Swescan

Marknads & försäljningschef
henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-22 555 22

VD
fredrik.hansson@swescan.se
 +46 (0)72-188 01 01

2021-03-25 Henrik Smedberg