Swescan skriver ramavtal med SKANSKA

Swescan skriver ramavtal med SKANSKA

Swescan skriver mångårigt ramavtal med skanska

2019-06-01

SKANSKA har under lång tid inventerat bergtäkter med Swescan. Anledningen till det är att de önskar en stabil partner som klarar många bertäkter på kort tid med hög kvalitet och totalleverans. Skanska använder sig av Swescans portal till planering av sin verksamhet i täkterna och finner ett stort värde i att kunna dela sin data internt på ett enkelt och smidigt sätt.

Vid vissa tillfällen på året skannar och beräknar Swescan drygt 80 täkter på en månad enbart till SKANSKA. Ett av kraven är leverns senast 5 dagar efter flygning. Tack vara streamlinade processer och stor personalstyrka på flygsidan levereras inte bara mängd utan också god kvalitet och tillgänglighet. 

Nu har SKANSKA förlängt avtalet ytterligare några år vilket ser som ett bra kvitto på vår verksamhet.  Avtalet ger oss också möjlighet att satsa på ytterligare förbättringar i portaltjänsten som är under ständig förbättring. 

Leave a Reply