Skanning och kartering stor industrifastighet

Skanning och kartering stor industrifastighet


Skanning, visualisering och kartering av stor industrifastighet

 På uppdrag av sverige största stålleverantörer har Swescan scannat en industrifastighet på 550ha.  I uppdraget låg att ta fram ortofoto, höjddata, stereokarteringsbilder, stereokarting av hela fastigheten. Vi har även tagit fram en 3D modell samt punktmoln för visualisering, inmätning i 3D etc.

Uppdraget utfördes precis innan snön kom 2019 och utfördes av 2 piloter under 2 dagar på plats. För att säkerställa datan flögs med RTK i UAV samt att vi mätte in ett antal markstöd. 

Utmaningarna var många. Stora mängder rök väller ut från masugnen och gör det svårfluget. Stora mängder stål i marken byggnader stör kompass i utrustningen och bilarna hade lätt att fastna på vissa ställen. Uppdraget fick flygas på en helg med hänsyn till flygplatsen Kallax och förbindelse med flygplatsen fick upprättas. Piloterna genomgick den sedvanliga SSG utbildning för och hade delvis eskort på området under flygningen. 

Vi är förhindrade att visa detaljbilder men kunden är mycket nöjd och mer samarbete planeras. 

Leave a Reply