Idrefjäll drönarinmätning, visualisering samt stereokartering

Idrefjäll drönarinmätning, visualisering samt stereokartering


Idre Fjäll anlitar Swescan för att göra en digital tvilling för sin anläggning och planerad utbyggnad

Som ett led i att både inventera nuvarande anläggning men också för att planera för utbyggnad Idre Fjäll låtit Swescan kartlägga hela Idre Fjälls områden med hjälp av drönarbaserad inmätning. Mätningen sträckte sig över hela 1300ha och 9700 bilder. 3 piloter deltog med olika farkoster för att samla optimerad data för de delar av projektet som kräver högupplösta bilder.
Leverans: Ortofoto, höjddata, stereokartering i 3D samt primärkarta. 


Swescans mätningar och kartportal har revolutionerat vårt arbete och det är mycket enklare, effektivare och vi kan hålla högre kvalitet.

Kjell Skoglund som är ansvarig för planeringen av Idrefjälls framtida projekt


Bilder från projekt IDRE

2019-04-09

Leave a Reply