Kartportal PRO


smartare planering och totalt översikt

Världens smartaste tjänst för att du ska kunna spara tid, pengar och energi samtidigt som du får total kontroll över all din kartdata på ett ställe. Kostnaden är så låg att ca  80% av våra kunder väljer att använda tjänsten vid varje flygning. Det är här din data blommar. Enkelt, kraftfullt och tillgängligt.  

Portaltjänst för bergtäkter, inventering och volymberäkning.

INMÄTNINGEN SUMMERAD
I Swescans kartportal summeras och visas alla era inmätningar. Kartportalen är helt webbaserad och ingen installation eller inköp av program behövs. Ni får enkelt och smidigt tillgång till all er data genom inloggning via en webbsida från valfri dator, surfplatta eller liknande.

ÖVERSIKT OCH DETALJ
Ortofotot och höjdmodeller, fastighetskarta och gränser, upplagsytor, trafiklager, vatten- och elkartor visar en tydlig översikt över hela området.  Ett perfekt underlag till produktionsmöten och produktionsplanering.

SPARA TID OCH KOSTNADER 
Vi samlar all data på en plats vilket gör att ni kan kombinera planeringsunderlag med det nuläge ni har. Har ni passerat någon gräns? Hur mycket till kan ni schakta? Var ska ni placera högar, krossar, byggnader, tankställen m.m. för att minimera körsträckor? Mät och jämför direkt i datorn, spar tid och pengar.

DELA INTERNT – BYT KUNSKAP
Alla som har tillgång till inloggningen kan se de förslag ni lägger eller det ni valt att rita in. Diskutera läget med kollegor på annan ort enkelt.

MÄT, RITA, SKRIV UT OCH SKICKA
Rita in era förslag i egna lager. Skriv ut precis det du vill till pdf eller skrivare och skapa själv kartor och underlag för nya tillstånd. Givetvis är allt skalenligt och utskrifterna följer kartstandarder med er logotyp.

HISTORIK GER ER RÄTT
Jämför inmätningar. Arrenderar ni området kan ni  visa markägaren status. Mät höjd och avstånd på olika punkter i punkter och visa att ni följer avtal genom tydlig visuell och problemfri kommunikation.

TRYGGHET
All viktig mätdata säkrad hos oss från att kunna raderas av misstag. Det går inte att göra fel och förstöra något. 

PRIS OCH FÖRFRÅGAN
“Ni är för billiga!”  Vi vet men vi vill att alla ska lära sig använda sin data och kunskap smart. Vi tror att en glad kund återkommer. Därför har vi en löjligt låg prisbild från 299kr/månad beroende på hur ditt projekt ser ut. I portalen lägger vi sedan alla dina flygningar vilket gör att du bara betalar priset per site. 

5/5

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER

"Vi har stor nytta av Swescans flygdata över återvinnings- och avfallsanläggningar i vårt miljö- och projektarbete, bl a har det förenklat den nödvändiga kontrollen av volymer och nivåförändringar. I Swescans kartportal finns dessutom alla flygdata lättillgängliga vilket gjort den till ett bra verktyg för projektplanering och internkommunikationen. "
Eric Rönnols
Miljökonsult med uppdrag åt bl a NSR i Helsingborg
"Swescans mätningar och kartportal har revolutionerat vårt arbete.Det har blivit mycket enklare, effektivare och vi kan hålla högre kvalitet."
Kjell skoglund
Ansvarig för planeringen av Idrefjälls framtida projekt
personal-henrik-smedberg

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. Vi gör såväl enstaka flygningar som regelbundna flygningar med återkommande inventeringar. Vi levererar data senast 5 dagar efter genomförd flygning och ger garanti på kvaliteten på datan. Ortofotot samt höjdmodell kvalitetsgranskas motkontrollpunkter samt mot tidigare mätningar. Då modellen kommer att användas senare är det viktigt att modellen är perfekt georefererad och mätmässigt korrekt över hela ytan.  

Vid eventuella frågor eller problem kommer du alltid lätt i kontakt med oss och kan lägga in ett ärende via vårt snabba supportsystem.

Vi ger dig informationen och verktygen

Du jobbar smartare